GIỚI THIỆU
Skip portlet Portlet Menu  

VĂN BẢN PHÁP QUY
Skip portlet Portlet Menu  

THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH
Skip portlet Portlet Menu  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Skip portlet Portlet Menu  

TIN TỨC - SỰ KIỆN
Skip portlet Portlet Menu  

BẢN TIN NGÀNH

Quy định đưa thông tin đấu giá, đấu thầu tài sản nhà nước lên Trang thông tin về tài sản nhà nước  (22/07/2014)


Ngày 22/7/2014, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Công văn số 2897/UBND-KT về việc yêu cầu các Sở, ban, Ngành; UBND các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Công văn số 7855/BTC-QLCS ngày 13/6/2014 của Bộ Tài chính về việc đưa thông tin đấu giá, đấu thầu tài sản nhà nước lên Trang thông tin về tài sản nhà nước.

Tình hình thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên  (16/07/2014)


Trong những tháng quý II và 6 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế cả nước nói chung và của tỉnh Phú Yên nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có dấu hiệu hồi phục rõ nét. Trên địa bàn tỉnh, một số dự án lớn như Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô, Hầm đường bộ Đèo Cả đang tích cực triển khai nhưng vẫn chưa đảm bảo đủ các điều kiện để tiến hành đầu tư xây dựng; dự án mở rộng Quốc lộ 1A đang thực hiện nhưng còn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư. Bên cạnh đó, một số chính sách mới ban hành như Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực từ 01/01/2014) đã gây ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Các tin đã đưa:


TIN HOẠT ĐỘNG

Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng ở Phú Yên  (16/07/2014)

Căn cứ Thông tư số 119/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng và Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Hội thao Công đoàn khối sở ngành năm 2014  (15/07/2014)

Nhằm đẩy mạnh phong trào tự rèn luyện thân thể, nâng cao sức khoẻ để học tập và công tác. Qua đó, tạo điều kiện để các công đoàn viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các Công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc Công đoàn Khối sở ngành tỉnh Phú Yên.

Các tin đã đưa:


CÁC TIN KHÁC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng  (07/07/2014)

Ngày 01/7/2014 vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 65/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013. Trong đó Nghị định nêu rõ Nguyên tắc khen thưởng như sau:

Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng  (02/07/2014)

Nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khi xuất khẩu, nhập khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng, từ đó thúc đẩy kinh doanh trong lĩnh vực này, cho nên ngày 28/5/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 70/2014/TT-BTC về Quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất khẩu, nhập khẩu tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (gọi tắt là khí và LPG).

Giám sát việc chấp hành pháp luật của DN Nhà nước  (02/07/2014)

Để kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong chính sách pháp luật và cơ chế quản lý đối với các doanh nghiệp (DN) Nhà nước để kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những biện pháp khắc phục và giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, chủ sở hữu phát hiện những yếu kém trong hoạt động kinh doanh của các DN Nhà nước xác định nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền. Ngày 20/05/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DN Nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

THÔNG TIN GIÁ CẢ
Skip portlet Portlet Menu  

HT QLCL ISO 9001:2008
Skip portlet Portlet Menu  

Loading the player ...
Số Lượt Truy Cập
0
0
0
0
0
7
6
0
4

Sở Tài chính Phú Yên

Địa chỉ: 48 Lê Duẩn Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3827853 Fax: 057.3826055
Email: stcpy@phuyen.gov.vn