BẢN TIN NGÀNH
Quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020. (21/02/2017)
Ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 349/2016/TT-BTC: Quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (bao gồm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững).
Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường (16/02/2017)
Ngày 06/01/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.
Tin khác liên quan

TIN HOẠT ĐỘNG
Sở Tài chính Phú Yên: Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách với Sở Tài chính tỉnh Kon Tum. (17/02/2017)
Chiều ngày 16 tháng 02 năm 2017, Đoàn công tác Sở Tài chính tỉnh Kon Tum do ông Lê Văn Trung – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, cùng đi có lãnh đạo các phòng chuyên môn và một số công chức thuộc Sở đã đến trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách; đặc biệt công tác vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis).
Tin khác liên quan

CÁC TIN KHÁC
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra. (21/02/2017)
Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 327/2016/TT-BTC: Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.
Tin khác liên quan

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip