GIỚI THIỆU
Skip portlet Portlet Menu  

VĂN BẢN PHÁP QUY
Skip portlet Portlet Menu  

THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH
Skip portlet Portlet Menu  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Skip portlet Portlet Menu  

TIN TỨC - SỰ KIỆN
Skip portlet Portlet Menu  

BẢN TIN NGÀNH

Thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.  (22/06/2016)


Ngày 10/6/2016, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BNV: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp đối với giáo viên mầm non  (17/06/2016)


Ngày 15/6/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP: Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

Các tin đã đưa:


TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ QL Ngân sách - Tin học Thống kê - Văn phòng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.  (03/06/2016)

Sáng nay, ngày 03/6/2016, tại Hội trường Sở Tài chính, Chi bộ QL Ngân sách - Tin học Thống kê - Văn phòng đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Phan Thị Như Thảo đang công tác tại Phòng Quản lý Ngân sách.

Lễ kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức.  (03/06/2016)

Vào sáng ngày 01/6/2016, tại Hội trường Sở Tài chính, Chi bộ Đầu tư - Tài chính Doanh nghiệp - Thanh tra đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Mai đang công tác tại Phòng Đầu tư và công nhận Đảng viên chính thức cho 02 đồng chí Phan Trịnh Hùng Tâm và đồng chí Thiều Quang Cảnh.

Các tin đã đưa:


CÁC TIN KHÁC

Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông  (24/06/2016)

Ngày 13/6/2016, liên Bộ Tài chính – Bộ Thông tin và truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT về hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2016.

Hướng dẫn thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của chính phủ  (24/06/2016)

Ngày 06/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 79/2016/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2016.

Quy định mới về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.  (20/06/2016)

Ngày 12/5/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC: Sửa đổi Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

Quy định mới hỗ trợ huấn luyện người lao động và mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động  (16/06/2016)

Ngày 15/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

THÔNG TIN GIÁ CẢ
Skip portlet Portlet Menu  

HT QLCL ISO 9001:2008
Skip portlet Portlet Menu  

Loading the player ...
Số Lượt Truy Cập
0
0
0
1
3
4
4
6
3

Sở Tài chính Phú Yên

Địa chỉ: 48 Lê Duẩn Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3827853 Fax: 057.3826055
Email: stcpy@phuyen.gov.vn