BẢN TIN NGÀNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. (21/11/2017)
Ngày 14/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai hỗ trợ cho đồng bào Phú Yên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12. (21/11/2017)
Phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc: ’’Tương thân, tương ái", "Lá lành đùm lá rách" nhằm góp phần cùng đồng bào, nhân dân cả nước chia sẻ khó khăn, giúp bà con nhân dân sớm khắc phục hậu quả của cơn bão, sớm ổn định cuộc sống, ngày 17/11/2017, Sở Tài chính và Đoàn cơ sở Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Tài chính và Chi đoàn Sở Tài chính Phú Yên trao tặng quà cho đồng bào Phú Yên bị ảnh hưởng bởi con bão số 12.
Tin khác liên quan

TIN HOẠT ĐỘNG
Chi bộ Quản lý Ngân sách - Văn phòng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới. (21/11/2017)
Ngày 20/11/2017, tại Hội trường Sở Tài chính, Chi bộ Quản lý Ngân sách - Văn phòng đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Ngọc Luân đang công tác tại Văn phòng Sở.
Tin khác liên quan

CÁC TIN KHÁC
Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm (21/11/2017)
Ngày 24/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 114/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTCngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.
Sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm (21/11/2017)
Ngày 20/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.
Tin khác liên quan

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip