GIỚI THIỆU
Skip portlet Portlet Menu  

VĂN BẢN PHÁP QUY
Skip portlet Portlet Menu  

THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH
Skip portlet Portlet Menu  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Skip portlet Portlet Menu  

TIN TỨC - SỰ KIỆN
Skip portlet Portlet Menu  

BẢN TIN NGÀNH

Tăng cường triển khai công tác quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm  (29/07/2016)


Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thúc đẩy quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính NSNN, thực hiện nghiêm quy định quyết toán NSNN hàng năm, hạn chế những sai sót tương tự trong các năm tiếp theo. Ngày 20/7/2016 Bộ Tài chính có công văn số 10049/BTC-KBNN về việc triển khai công tác quyết toán ngân sách hàng năm. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, Thông tư 210/2010/TT- BTC ngày 20/11/2010 về quy định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, cụ thể:

Mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô  (27/07/2016)


Thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia và Thông tư sô 35/2016/TT- BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; đến ngày 01/7/2016, Bộ Tài chính đã nhận được đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung cấp quốc gia là xe ô tô của một số Bộ, ngành và địa phương.

Các tin đã đưa:


TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Tài chính Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016  (18/07/2016)

Chiều ngày 15 tháng 7 năm 2016, tại Hội trường Sở Tài chính Phú Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác tài chính ngân sách và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2016.

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban Quí II/ 2016 ngành Tài chính khối Tỉnh.  (11/07/2016)

Ngày 11/7/2016 , tại Văn phòng Sở Tài chính đã tổ chức cuộc họp giao ban ngành tài chính khối tỉnh Quí II năm 2016 giữa các cơ quan trong khối tài chính, bao gồm: Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước; Cục thuế; Chi cục Dự trữ nhà nước và Chi cục Hải quan Phú Yên nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý II, thống nhất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữa các cơ quan và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách quý III/2016 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo nêu rõ, năm 2016 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các tin đã đưa:


CÁC TIN KHÁC

Quy định mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi  (22/07/2016)

Ngày 08/7/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 114/2016/NĐ-CP: quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài. Theo đó, Nghị định này quy định người nộp, cơ quan thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài; miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí; kinh phí thực hiện giải quyết việc nuôi con nuôi và cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Trợ cấp thêm đối với các công chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế  (18/07/2016)

Ngày 07/7/2016, Tổng Cục thuế đã ban hành công văn số 3036/TCT-TVQT về trợ cấp thêm đối với các công chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước  (14/07/2016)

Ngày 27/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 94/2016/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2016.

Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất  (13/07/2016)

Ngày 22/6/2016, Liên Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT về quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

THÔNG TIN GIÁ CẢ
Skip portlet Portlet Menu  

HT QLCL ISO 9001:2008
Skip portlet Portlet Menu  

Loading the player ...
Số Lượt Truy Cập
0
0
0
2
5
8
5
9
9

Sở Tài chính Phú Yên

Địa chỉ: 48 Lê Duẩn Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3827853 Fax: 057.3826055
Email: stcpy@phuyen.gov.vn