Toàn bộ văn bản
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh
UBND Tỉnh
Chủ Tịch UBND Tỉnh
VP UBND Tỉnh
Phân loại văn bản
Kế hoạch
Kết luận
Hướng dẫn
Nghị quyết
Quyết định QPPL
QĐ của UBND
QĐ của CT UBND
Chỉ thị
Thông báo
Báo cáo
Công văn
Văn bản khác
Chương trình
Quyết định
Chỉ thị QPPL
Công điện
Văn bản chỉ đạo điều hành
Từ khoá tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp gốc
1 3666 /UBND-KT

 

V/v Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết  số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

3666_CV_UBND_2017.doc
2 1465 /QĐ-UBND

 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp trong  quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh 
 

1465_QĐ_UBND_2017.doc
3 1464 /QĐ-TTTVPT

 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp  
 

1464_QĐ_UBND_2017.doc
4 1463 /QĐ-UBND

 

V/v Tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2017 cho các huyện, thị xã để thực hiện Chương trình bê tông hóa đường GTNT các xã thuộc khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.
 

1463_QĐ_UBND_2017.doc
5 475/TB-UBND

 

Về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)

475_TB_UBND_2017.doc
6 3973 /UBND-KT

 

V/v Bổ sung 02 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2017

3973_CV_UBND_2017.doc
7 3993/UBND-KT

 

V/v Thành lập Tổ công tác tham mưu lập quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản vịnh Xuân Đài

3993_CV_UBND_2017.doc
8 3979/UBND-TH

 

V/v chấn chỉnh việc đi công tác ngoài tỉnh.

3979_CV_UBND_2017.doc
9 3996 /UBND-KT

 

V/v Tổ chức Hội nghị “Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và Chính phủ điện tử”.

3996_CV_UBND_2017.doc
10 3976 /UBND-NC

 

 V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ  đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 6321/VPCP – V.I      
 
 

3976_CV_UBND_2017.doc
Xem: Tổng số: 11378 mẫu tin. Xem trang: