Trả lời công dân
Ý kiến kết luận và chỉ đạo tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 (06/11/2018)
Ngày 29/10 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến đã tiếp 17 lượt công dân định kỳ tháng 10/2018 theo quy định của pháp luật. Sau khi nghe nội dung trình bày của từng công dân và ý kiến của đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau:

 

Người dân xã Sơn Giang (huyện Sông Hinh) tìm hiểu các thủ tục hành chính về việc tiếp công dân, Luật Khiếu nại tố cáo

1. Trường hợp bà Trần Thị Lệ Thu, trú tại khu phố Phước Hậu 3, phường 9, thành phố Tuy Hòa: Phản ánh việc bà Trần Thị Quỳnh Như tiếp tục chăn nuôi và giết mổ chim cút gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình bà.

Ghi nhận nội dung phản ánh của bà Trần Thị Lệ Thu, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa chỉ đạo kiểm tra thực tế, nếu phát hiện việc chăn nuôi và giết mổ chim cút của bà Trần Thị Quỳnh Như vẫn tiếp diễn như phản ánh của bà Trần Thị Lệ Thu thì phải xử lý dứt điểm theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại các kỳ tiếp dân trước, không để công dân đi lại Trụ sở tiếp công dân tỉnh phản ánh về vấn đề này nhiều lần. Thời gian thực hiện trước ngày 15/11/2018. Lưu ý: Sau khi có kết quả kiểm tra xử lý phải có văn bản thông tin cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh biết.

2. Trường hợp ông Đặng Thanh Bình, trú tại khu phố Hưng Phú, phường 5, thành phố Tuy Hòa trình bày 03 nội dung:

Nội dung 1: Tiếp tục đề nghị giải quyết dứt điểm hành vi xả nước thải nhiều lần gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH thủy sản Hải Tinh tại Khu công nghiệp An Phú.

Nội dung 2: Không đồng ý nội dung Văn bản số 531/KKT ngày 17/10/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên về việc làm rõ trách nhiệm, thái độ ứng xử của ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng Ban quản lý khu kinh tế theo phản ánh của công dân.

Nội dung 3: Khiếu nại việc Chi cục thuế thành phố Tuy Hòa phạt tiền nộp chậm thuế đối với lô đất số 30-A3, tờ bản đồ 255B và lô số 29-A3, tờ bản đồ 255B tại khu tái định cư Phường 9 được cấp năm 2012.

Đối với nội dung 1: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục kiểm tra làm rõ hành vi của Công ty TNHH thủy sản Hải Tinh theo phản ánh của ông Bình, có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định pháp luật và thông tin cho công dân được biết. Thời gian thực hiện trước ngày 15/11/2018.

Đối với nội dung 2: Yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 543/TB-UBND ngày 13/9/2018. Đồng thời, có trách nhiệm làm việc với ông Đặng Thanh Bình để xác định cụ thể những nội dung mà ông Bình không đồng ý đối với Văn bản số 531/KKT ngày 17/10/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên và trên cơ sở đó xem xét giải quyết, trả lời công dân đúng quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện và có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/11/2018.

Đối với nội dung 3: Yêu cầu Cục thuế tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục thuế thành phố Tuy Hòa xem xét, giải quyết nội dung khiếu nại trên của ông Đặng Thanh Bình theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 15/11/2018.

3. Trường hợp ông Nguyễn Hữu Bách, trú tại số 283 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa: Tiếp tục phản ánh việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Tuy Hòa không trả kết quả giải quyết Hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất ở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa từ ông Huỳnh Xuân Hoan sang ông Nguyễn Hữu Bách theo đúng thời gian ghi trên Phiếu hẹn.

Vấn đề này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Tuy Hòa, yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra, có văn bản trả lời cho ông Nguyễn Hữu Bách biết và có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/11/2018.

4. Trường hợp ông Phạm Văn Sinh và ông Phạm Văn Thanh Triều, tạm trú tại khu phố 1, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa: Cho biết khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình các ông tại khu sạt lở Núi Nhạn, Phường 1, thành phố Tuy Hòa để di dời đến nơi ở mới, UBND thành phố Tuy Hòa đã đồng ý bán thêm 01 lô đất cho những hộ có nhiều thế hệ sống trong cùng một nhà (gồm các hộ: ông Phạm Văn Sinh, ông Huỳnh Kim Toàn, ông Phạm Đặng Quang và bà Kiều Thị Sâm). Tuy nhiên, từ tháng 3/2017 đến nay hộ gia đình các ông đã nhiều lần liên hệ UBND thành phố đề nghị giải quyết nhưng vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo UBND thành phố Tuy Hòa giải quyết.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của ông Phạm Văn Sinh và ông Phạm Văn Thanh Triều. Yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa xem xét giải quyết, trả lời cho công dân. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh biết trước ngày 25/11/2018.

5. Trường hợp ông Huỳnh Anh Tuấn, trú tại thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa: Phản ánh việc UBND huyện Phú Hòa không thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4932/UBND-NC ngày 31/8/2018.

Ghi nhận ý kiến phản ánh của ông Huỳnh Anh Tuấn. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4932/UBND-NC ngày 31/8/2018. Đồng thời, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết cho UBND tỉnh trước ngày 25/11/2018.

6. Trường hợp bà Lương Thị Đậm, trú tại thôn Định Thọ 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa: Tố cáo ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phú Hòa, bà Nguyễn Thị Lý - Cán bộ TBXH, ông Phạm Khẻ - Cán bộ địa chính thị trấn lập danh sách cứu trợ bão lụt năm 2017 không đúng đối tượng. Đồng thời, phản ánh việc ông Phạm Xuân Hải, bà Phạm Thị Nguyệt và một số hộ dân xây dựng nhà ở trái phép trên đất sản xuất nhưng chính quyền thị trấn làm ngơ không xử lý (gửi kèm theo Đơn đề ngày 29/10/2018).

Tiếp nhận đơn đề ngày 29/10/2018 của bà Lương Thị Đậm. Giao trách nhiệm cho Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo đúng quy định pháp luật. Thời gian thực hiện trước ngày 25/11/2018.

7. Trường hợp bà Võ Thị Nhân và bà Lê Thị Vân, trú tại thôn Phú Sen Đông, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa: Không đồng ý với Văn bản số 79/TTrS ngày 06/8/2018 của Thanh tra sở Giao thông vận tải về việc giải quyết khiếu nại nội dung trả lời tại Công văn số 608/SGTVT ngày 07/5/2018 của Sở Giao thông vận tải. Đồng thời, cho biết ông Trần Xuân vẫn chưa khắc phục tháo dỡ quán xây dựng trên hành lang giao thông nhưng Sở Giao thông vận tải lại trả lời là đã khắc phục xong. Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo giải quyết.

Vấn đề này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Phú Hòa kiểm tra làm rõ, có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm theo đúng quy định pháp luật. Thời gian thực hiện trước ngày 25/11/2018.

Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường.

8. Trường hợp ông Nguyễn Thái Thụy, trú tại thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc ông Trần Xuân Mai lấn chiếm đường đi và đất 2 lúa xây dựng lều quán.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của ông Nguyễn Thái Thụy. Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra lại việc thực hiện của UBND huyện Phú Hòa đối với Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh về việc đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thái Thụy. Thời gian thực hiện xong và có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/11/2018.

9. Trường hợp bà Nguyễn Thị Thu Thanh và ông Nguyễn Cao Vân, trú tại khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa: Khiếu nại Quyết định số 25/QĐ-UB ngày 20/12/1991, Quyết định số 04/QĐ-UB ngày 09/7/1988 của UBND huyện Tuy Hòa cũ về việc công nhận hết thời gian tập sự của ông Nguyễn Cao Vân và bà Nguyễn Thị Thu Thanh; Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 11/11/1988 của UBND huyện Tuy Hòa cũ về việc nâng lương cho cán bộ công chức, viên chức của ông Nguyễn Cao Vân. Đồng thời, ông Vân cũng phản ánh việc UBND huyện Đông Hòa giải quyết đơn khiếu nại của ông không đúng quy định của Luật khiếu nại năm 2011 (kèm theo Đơn khiếu nại đề ngày 29/10/2018).

Tiếp nhận Đơn đề ngày 29/10/2018 của ông Nguyễn Cao Vân và bà Nguyễn Thị Thu Thanh chuyển Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. Lưu ý: Trong quá trình giải quyết cần phải tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân và thông tin quá trình giải quyết cho công dân được biết, không để công dân đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh nhiều lần phản ánh những vấn đề có liên quan đến việc giải quyết nội dung đơn khiếu nại trên. 

10. Trường hợp bà Nguyễn Thị Hẳn, trú tại khu phố Phú Hiệp 2, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa: Không đồng ý nội dung trả lời của UBND huyện Đông Hòa tại Công văn số 1370/UBND-TTr ngày 19/3/2018 (kèm theo Đơn đề ngày 29/10/2018).

Tiếp nhận đơn đề ngày 29/10/2018 của bà Nguyễn Thị Hẳn, chuyển Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/11/2018.

11. Trường hợp ông Nguyễn Tấn Thanh (được ông Nguyễn Tấn Sanh ủy quyền), trú tại khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An trình bày 02 nội dung:

Nội dung 1: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Tuy An mở lối đi chung liền kề đường đi cũ của ông Nguyễn Tấn Sanh ra đường Trần Rịa làm đường đi công cộng cho các hộ trong khu dân cư theo tinh thần nội dung Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện Tuy An về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Thanh.

Nội dung 2: Đề nghị can thiệp để UBND huyện Tuy An giải quyết Đơn khiếu nại đề ngày 06/8/2018 của ông Nguyễn Tấn Thanh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến UBND huyện Tuy An theo Văn bản số 2370/STNMT-VPĐK ngày 10/8/2018.

Đối với nội dung 1: Tại buổi tiếp công dân hôm nay, đại diện UBND huyện Tuy An tiếp tục cho biết, sau khi quy hoạch chi tiết phân lô Dự án khép kín khu dân cư đô thị khu vực đường Trần Rịa, khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh được điều chỉnh và được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sang đất giao thông, UBND huyện sẽ mở lối đi theo đúng nội dung Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện Tuy An. Do đó, đề nghị ông Thanh chờ kết quả.

Đối với nội dung 2: Ghi nhận ý kiến kiến nghị của ông Nguyễn Tấn Thanh, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy An kiểm tra, xem xét và giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

12. Trường hợp ông Hồ Văn Hải, trú tại thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An: Đề nghị cho biết trường hợp bà Nguyễn Thị Xút là người có công Cách mạng được nhận trợ cấp 1 lần có được hưởng chế độ mai táng phí hay không và trường hợp của bà Hồ Thị Nhão có thành tích tham gia kháng chiến được nhận trợ cấp 1 lần thì có được hưởng chế độ BHYT hay không.

Vấn đề này, đề nghị ông Hồ Văn Hải liên hệ UBND xã An Chấn, Phòng Lao động, thương binh xã hội huyện Tuy An. Yêu cầu UBND huyện Tuy An chỉ đạo UBND xã An Chấn, Phòng lao động, thương binh xã hội huyện hướng dẫn, trả lời cụ thể cho ông Hải được biết. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 15/11/2018.

13. Trường hợp ông Bùi Tiến Thuật (được bà Huỳnh Thị Tuyết Mai ủy quyền), trú tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An: Phản ánh việc UBND huyện Tuy An không công nhận 96m2 đất trồng cây Bạch đàn tại khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An mà bà Huỳnh Thị Tuyết Mai đã sử dụng  từ năm 1982 đến nay.

Vấn đề này, tại buổi tiếp công dân hôm nay đại diện UBND huyện Tuy An cho biết Chủ tịch UBND huyện Tuy An đã ban hành Quyết định số 1836/QĐ-CT ngày 08/10/2018 về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Tuyết Mai theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp bà Huỳnh Thị Tuyết Mai không đồng ý với Quyết định giải quyết này thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của pháp luật.

14. Trường hợp ông Lê Tấn Nhất, thôn Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu: Cho biết năm 1985, ông Lê Tấn Quỳ (cha ông Lê Tấn Nhất) có khai hoang một mảnh đất tại thôn Hòa Thạnh; năm 1994, ông Lê Tấn Quỳ cho thanh niên trong thôn mượn 2000m2 đất để làm sân bóng đá. Đến năm 2018, UBND xã Xuân Cảnh lấy đất để làm khu dân cư gia đình ông không đồng ý, đã có đơn khiếu nại nhưng không được giải quyết. Đồng thời, phản ánh việc UBND xã Xuân Cảnh di dời đồi cát ở trong thôn để quy hoạch khu dân cư làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của ông Lê Tấn Nhất. Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu chỉ đạo, kiểm tra, xem xét giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật, không để công dân đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh nhiều lần phản ánh vượt cấp. Thời gian thực hiện và có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/11/2018.

15. Trường hợp ông Phạm Chí Linh và bà Phạm Thị Tuyết (con gái ông Phạm Chí Linh), trú tại thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu: Phản ánh việc ông Phạm Văn Quyền - Giám đốc Công ty TNHHTM-DV Quy Nhơn đẹp Phú Yên tiếp tục xây dựng công trình trên lối đi chung của gia đình ông Phạm Chí Linh và ông Phạm Văn Quyền trong khi vụ việc đang được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Ghi nhận ý kiến phản ánh của ông Phạm Chí Linh và bà Phạm Thị Tuyết. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm ý kiến kết luận và chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 599/TB-UBND ngày 10/10/2018.

16. Trường hợp bà Võ Thị Hồng Ngọc (vợ của ông Ngô Xuân Mẫn), trú tại 428 Nguyễn Hồng Sơn, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu: Phản ánh việc Sở Công thương tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của công dân đối với Công văn số 373/SCT-TTr ngày 24/4/2018 của Sở Công thương không đúng thời gian quy định.

Ghi nhận ý kiến phản ánh của bà Võ Thị Hồng Ngọc. Yêu cầu Sở Công thương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3713/UBND-NC ngày 09/7/2018. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/11/2018.

17. Trường hợp ông Lê Hận Trì, địa chỉ khu phố Mỹ Lệ Tây, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo UBND huyện Tây Hòa xem xét cấp thêm cho gia đình ông một suất đất tại khu tái định cư, vì UBND huyện Tây Hòa đã thu hồi đất thuộc quyền sử dụng của gia đình ông để làm đường đi của thị trấn (kèm theo Đơn xin xem xét đề ngày 28/10/2018).

Tiếp nhận đơn đề ngày 28/10/2018 của ông Lê Hận Trì, chuyển Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, có văn bản trả lời cho công dân biết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/11/2018.

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: