Trả lời công dân
UBND tỉnh trả lời đơn kiến nghị của Công ty TNHH Hoàng Phú An (13/06/2018)
Ngày 12/6, UBND tỉnh có Công văn số 3194/UBND-NC trả lời đơn kiến nghị của Công ty TNHH Hoàng Phú An. Đơn kiến nghị đề ngày 26/4/2018 của Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phú An kiến nghị xin được nộp tiền phạt thành nhiều đợt theo Quyết định số 733/QĐ-XPVPHC ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua xem xét nội dung Đơn kiến nghị của Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phú An, các tài liệu có trong hồ sơ và căn cứ theo các quy định hiện hành, không có đủ cơ sở để xem xét cho phép Công ty TNHH Hoàng Phú An được nộp tiền phạt nhiều lần đối với số tiền phạt tại Quyết định số 733/QĐ-XPVPHC ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Do đó, yêu cầu Công ty TNHH Hoàng Phú An chấp hành nghiêm túc Quyết định xử phạt nêu trên.

UBND tỉnh trả lời Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phú An biết và thực hiện nghiêm túc./.

                                                                                                                                                             BBT

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: