Trả lời công dân
Trả lời đơn của ông Trần Cợt (30/10/2017)
Ngày 27-10, UBND tỉnh có Công văn trả lời đơn của ông Trần Cợt, trú tại 11/11/11 Tân Quý, phường Tân Quý, thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị Nhà nước trả lại nhà số 03 Trần Cao Vân, phường 4 và dãy nhà 04 gian số 06 Tản Đà, phường 1, thành phố Tuy Hòa, cụ thể như sau:

Ngày 24/9/1965, vợ chồng ông Trần Cợt-bà Đoàn Thị Dũng mua của ông Nguyễn Hữu Độ một căn nhà mái ngói, tường gạch có diện tích là 56m2 (7mx8m), xây dựng trên diện tích đất 462m2 đất công, thuê của xã Châu Thành-Tuy Hòa (lô số 167) với giá tiền 50.000 đồng. Việc mua bán được Chủ tịch y ban hành chính xã Tuy Hòa chứng thực. Sau khi mua nhà vợ chồng ông Trần Cợt sử dụng để ở, nhà được đánh số 03 Trần Cao Vân, thị xã Tuy Hòa (sau ngày giải phóng là nhà số 01 Trần Cao Vân). Đến năm 1974, cả gia đình ông Trần Cợt ở Tuy Hòa cùng chuyển vào sống tại 148 Nguyễn Chí Thanh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nhà số 01 Trần Cao Vân đóng cửa, không có người quản lý. Ngày 12/12/1979, trên cơ sở đề nghị của UBND thị xã Tuy Hòa, UBND tỉnh Phú Khánh ban hành Quyết định số 2924/VP-A1 về việc trực tiếp quản lý nhà, đất vắng chủ tại số 01 Trần Cao Vân, thị xã Tuy Hòa (Lúc này Công ty Xây lắp đang quản lý, sử dụng). Ngày 11/7/1994, UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định số 665/UB-NĐ về việc thu hồi nhà số 01 Trần Cao Vân từ Công ty Xây lắp đưa vào quỹ nhà do tỉnh quản lý.

Sau khi UBND tỉnh Phú Khánh quyết định quản lý nhà số 01 Trần Cao vân, ông Trần Cợt có đơn xin lại nhà ở. UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Công văn số 742/UB ngày 11/9/2000 về việc trả lời đơn xin lại nhà ở trong đó có nội dung: Nhà số 01 Trần Cao Vân trước đây thuộc quyền sở hữu của ông Trần Cợt, sau khi mua nhà, vợ chồng ông Trần Cợt sử dụng để ở và đến năm 1974 cả gia đình ông Cợt chuyển vào làm ăn sinh sống tại Sài Gòn, nhà số 01 Trần Cao Vân đóng cửa, không ai ở nên Nhà nước tiến hành quản lý; dãy nhà 04 gian số 06 đường Tản Đà, phường 1, thành phố Tuy Hòa, hiện nay dãy nhà này do Trung tâm văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch sử dụng. Theo Nghị định số 25/CP ngày 19/4/1999 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 58 của Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở thì nhà này không thuộc đối tượng được xem xét giải quyết và Nhà nước cũng chưa có chủ trương xem xét giải quyết.

Hiện nay, nhà số 01 Trần Cao Vân đã được hóa giá bán cho bà Nguyễn Thị Hưng, nhà được đánh số 01 Trần Cao Vân và ông Cao Quang Nhựt, nhà được đánh số 03 Trần Cao Vân; dãy nhà 04 gian số 06 đường Tản Đà, phường 1, thành phố Tuy Hòa do Trung tâm văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch sử dụng.

Căn cứ quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991, quy định: Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 1991. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất”, do đó việc ông Trần Cợt có đơn xin lại nhà số 03 Trần Cao Vân, phường 4 và dãy nhà 04 gian số 06 đường Tản Đà, phường 1, thành phố Tuy Hòa là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Ngọc Hoàng

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: