Trả lời công dân
UBND tỉnh thụ lý đơn của ông Bàn Văn Thi (12/07/2018)
UBND tỉnh nhận được đơn của ông Bàn Văn Thi, trú tại: Kinh tế II, xã EaTrol, huyện Sông Hinh. Về việc ông không đồng ý với nội dung Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh về việc giải quyết đơn khiếu nại lần 2. Ngày 11/7, UBND tỉnh có Công văn số 3818/UBND-NC hướng dẫn ông Bàn Văn Thi gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết như sau:

Về nội dung khiếu nại của Ông đã được Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh giải quyết lần 2. Căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: “Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết: Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai” thì đơn khiếu nại của Ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Căn cứ Điều 42 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: “Hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 37 của Luật này mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính”, UBND tỉnh hướng dẫn Ông khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện Sông Hinh để được giải quyết theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh trả lời cho ông Bàn Văn Thi biết./. 

BBT

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: