Trả lời công dân
Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2017 (01/09/2017)
Ngày 1-9, UBND tỉnh có Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Chí Hiến tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2017.

Theo đó, ngày 28/8/2017, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Nguyễn Chí Hiến đã tiếp công dân định kỳ tháng 8/2017 theo quy định của pháp luật. Kết quả tiếp 12 lượt công dân. Sau khi nghe nội dung trình bày của từng công dân và ý kiến của đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Nguyễn Chí Hiến đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Trường hợp ông Lê Tùng Chinh (được ông Lê Văn An ủy quyền), trú tại khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa: Đề nghị trả lại quyền sử dụng nhà, đất cho ông Lê Văn An theo nội dung Quyết định số 406/UB ngày 25/3/1988 của UBND tỉnh Phú Khánh.

Việc ông Chinh đề nghị, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn giải quyết việc trả nhà, đất cho cha ông là ông Lê Tùng Chinh. Do đó, đề nghị ông Lê Tùng Chinh chờ kết quả.

Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kinh tế) tham mưu UBND tỉnh tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng sớm quan tâm và có văn bản hướng dẫn để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc này.

 2. Trường hợp các ông Nguyễn Nhí, Lê Mai (thị trấn Phú Hòa) và Hàn Nghĩa (thôn Phú Sen, xã Hòa Định Tây) huyện Phú Hòa: Đề nghị giải quyết chế độ thù lao hàng tháng cho các ông. Đồng thời, phản ánh một số trường hợp tương tự như các ông nhưng được giải quyết chế độ thù lao hàng tháng.

Việc các ông: Nhí, Mai và Nghĩa đề nghị, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản trả lời tại các Công văn số: 5527/UBND-NC ngày 27/10/2016; 545/UBND-NC ngày 09/02/2017 và 4633/UBND-NC ngày 23/8/2017. Tuy nhiên, để rà soát lại một lần nữa, giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Trường hợp ông Nguyễn Văn Phương, trú tại thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết việc ông có đơn khiếu nại Công văn số 3184/UBND-BTD ngày 19/6/2017 của UBND huyện Đông Hòa nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 433/TB-UBND ngày 03/7/2017 và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/9/2017.

4. Trường hợp bà Nguyễn Đặng Lâm Thi, trú tại số 91 Duy Tân, phường 5, thành phố Tuy Hòa. Đề nghị can thiệp việc bà có đơn khiếu nại Công văn số 1632/UBND ngày 19/4/2017 của UBND thành phố Tuy Hòa nhưng đến nay chưa được xem xét giải quyết và không đồng ý với việc trả lời của UBND thành phố Tuy Hòa tại Công văn số 3391/UBND ngày 25/7/2017 về việc trả lời nội dung phản ánh của bà Nguyễn Đặng Lâm Thi.

Việc khiếu nại nêu trên của bà Nguyễn Đặng Lâm Thi, ngày 23/8/2017 Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa đã ban hành Quyết định số 3567/QĐ-UBND thụ lý, giải quyết. Trường hợp bà Thi có những tài liệu bổ sung để chứng minh cho việc khiếu nại thì tiếp tục gửi UBND thành phố Tuy Hòa để xem xét.

Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa tiếp nhận các tài liệu bổ sung của bà Thi (nếu có), xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Khi tiếp nhận xem xét, cần thông tin cho công dân biết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/9/2017.

5. Trường hợp ông Trần Văn Ẩn, trú tại thôn Xuân Hòa, xã An Hải, huyện Tuy An. Đề nghị can thiệp việc con ông là Trần Ngọc Thảo Li thuộc diện cử tuyển ngành Quản lý đất đai ra trường năm 2017 chưa có việc làm, ông đã liên hệ nộp hồ sơ nhiều nơi nhưng không được xem xét giải quyết.

Giao UBND huyện Tuy An tiếp nhận nội dung đề nghị của ông Trần Văn Ẩn xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền; có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/9/2017.

6. Trường hợp bà Trần Thị Hạnh, (Quốc tịch mỹ), hiện tạm trú tại số nhà 10/4 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Tuy Hòa. Đề nghị làm rõ nội dung tại Văn bản số 1936/UBND ngày 09/5/2017 của UBND thành phố Tuy Hòa và làm rõ tại sao UBND thành Tuy Hòa không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được tuyên trong Bản án số 34/2016/DSST ngày 21/3/2016 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Vấn đề này, giao Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra, giải quyết dứt điểm vụ việc này; có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017.

7. Trường hợp vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thuận và bà Nguyễn Thị Tuấn, trú tại thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp việc UBND huyện Sơn Hòa chậm giải đơn khiếu nại của bà (đơn đã được thụ lý giải quyết từ tháng 10/2016).

Ghi nhận nội dung đề nghị của ông Thuận-bà Tuấn, giao Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa làm rõ các nội dung khiếu nại của vợ chồng ông Thuận-bà Tuấn; giải quyết dứt điểm và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017, đồng thời có văn bản trả lời cho công dân.

8. Trường hợp ông Huỳnh Tâm, trú tại khu phố Bạch Đằng, phường 6, thành phố Tuy Hòa. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp, xem xét giải quyết việc Chi cục Thủy sản Phú Yên không chi trả tiền hỗ trợ nhiên liệu đánh bắt xa bờ năm 2016 theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TT ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ mà khấu trừ vào tiền đã chi trả của năm 2011, vì cho rằng ông không đủ điều kiện để nhận tiền hỗ trợ của năm 2011.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra, rà soát lại trường hợp ông Huỳnh Tâm, có hướng giải quyết dứt điểm, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 29/9/2017.

9. Trường hợp bà Trần Thị Lệ, trú tại khu phố 1, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa. Phản ánh việc UBND thành phố Tuy Hòa không giải quyết nội dung đơn khiếu nại của bà theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28/7/2017.

Giao UBND thành phố Tuy Hòa nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 512/TB-UBND ngày 03/8/2017; có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết cho UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017.

10. Trường hợp bà Nguyễn Thị Nhựt, trú tại thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp việc UBND xã An Hòa, huyện Tuy An đã thu tiền san ủi mặt bằng để cấp đất ở cho gia đình bà từ năm 1999 nhưng đến nay gia đình bà vẫn chưa nhận được đất ở.

Tiếp nhận nội dung đề nghị của bà Nguyễn Thị Nhựt, giao UBND huyện Tuy An kiểm tra, hướng dẫn giải quyết dứt điểm nội dung đề nghị của bà Nguyễn Thị Nhựt; có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017.

11. Trường hợp bà Trần Thị Lệ Yến (được ông Lê Chí Ngà ủy quyền), trú tại số 547 đại lộ Hùng Vương, phường 9, thành phố Tuy Hòa, trình bày: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND thành phố Tuy Hòa xem xét giải quyết cho ông Lê Chí Ngà sớm được cải tạo xây dựng nhà (vì sắp tới mùa mưa lũ) ở tại góc đường Nguyễn Công Trứ - Cầu Hùng Vương trên diện tích đất thực tế hiện nay ông Ngà đang sử dụng.

Giao UBND thành phố Tuy Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, xem xét giải quyết đối với trường hợp này theo đúng quy định.

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: