Trả lời công dân
Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6/2017 (04/07/2017)
Ngày 3-7, UBND tỉnh có Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2017.

Theo đó, ngày 28/6/2017, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến đã tiếp 10 lượt công dân. Sau khi nghe nội dung trình bày của từng công dân và ý kiến của đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Trường hợp bà Nguyễn Thị Thu Thanh và ông Nguyễn Cao Vân, trú tại khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa: Ông Vân cho biết cha ông làm hoạt động cơ sở cách mạng từ tháng 01/1975 đến tháng 5/1975 và đã được ghi vào lịch sử Đảng bộ thị trấn Hòa Vinh nhưng UBND huyện Đông Hòa có Văn bản số 2536/UBND-NV ngày 19/5/2017 gửi Sở Nội vụ cho rằng ông Vân, bà Thanh có cha ruột tham gia vào chế độ cũ nên ông Vân, bà Thanh đã không đạt yêu cầu để xét công nhận hết thời gian tập sự và tuyển vào biên chế Nhà nước theo quy định tại thời điểm đó là không đúng sự thật. Mặt khác, ông Vân đề nghị làm rõ tại sao ông Vân về công tác trước bà Thanh (ông Vân về công tác năm 1980, bà Thanh năm 1981) nhưng lại xét công nhận hết thời gian tập sự cho bà Thanh là năm 1988 còn ông Vân là năm 1991.  

Vấn đề này, UBND tỉnh giao UBND huyện Đông Hòa kiểm tra, rà soát lại hồ sơ xét công nhận hết thời gian tập sự đối với trường hợp ông Nguyễn Cao Vân, bà Nguyễn Thị Thu Thanh từ năm 1980-1991 (lý do kéo dài thời gian tập sự và quy định của pháp luật tại thời điểm xét công nhận hết thời gian tập sự), có văn bản trả lời cụ thể cho ông Vân, bà Thanh biết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/7/2017.

2. Trường hợp ông Tôn Chí Tình, trú tại Khu tái định cư thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa: Đề nghị cho biết kết quả giải quyết nội dung ông yêu cầu liên quan đến việc Chi cục thuế huyện Đông Hòa thông báo về nộp tiền sử dụng đất; lệ phí trước bạ nhà, đất và tiền chậm nộp tiền sử dụng đất.

Vấn đề ông Tôn Chí Tình đề nghị, UBND tỉnh đã có Thông báo số 370/TB-UBND ngày 07/6/2017 chỉ đạo UBND huyện Đông Hòa kiểm tra, làm rõ và trả lời cho ông Tình. Yêu cầu UBND huyện Đông Hòa báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên cho UBND tỉnh trước ngày 15/7/2017.

3. Trường hợp ông Nguyễn Văn Phương, trú tại thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa: Không đồng ý với nội dung Công văn số 3184/UBND-BTD ngày 19/6/2017 của UBND huyện Đông Hòa về việc giải quyết, trả lời trường hợp của ông Nguyễn Văn Phương. Ông Phương đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Đông Hòa xem xét lại trường hợp của ông.

Theo nội dung trả lời của UBND huyện Đông Hòa tại Công văn số 3184/UBND-BTD ngày 19/6/2017, đề nghị ông Phương liên hệ UBND huyện Đông Hòa để hướng dẫn làm đơn theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật để được giao đất, xin miễn giảm tiền sử dụng đất đối với gia đình chính sách.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đông Hòa trên cơ sở nội dung đơn của ông Phương, kiểm tra, rà soát lại và giải quyết dứt điểm trường hợp của ông Nguyễn Văn Phương theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện trước ngày 25/7/2017.

4. Trường hợp ông Trần Chín, trú tại thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết bồi thường, hỗ trợ hồ nuôi tôm của ông bị cát tràn lấp do ảnh hưởng bởi công trình khu tái định cư thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa.

Về trường hợp của ông Trần Chín, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 3087/UBND-NC ngày 09/6/2017. Yêu cầu UBND huyện Đông Hòa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, trước hết để đảm bảo đúng hiện trạng và vụ mùa của người dân, giao UBND huyện Đông Hòa chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng (có sự tham gia của ông Trần Chín) tiến hành kiểm tra thực địa trước ngày 10/7/2017, làm rõ các nguyên nhân thiệt hại và giải quyết dứt điểm nội dung đề nghị của ông Trần Chín theo thẩm quyền. Nếu vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trong đó phải có kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết cụ thể. Thời gian thực hiện trước ngày 31/7/2017.

5. Trường hợp ông Lê Tùng Chinh (được ông Lê Văn An ủy quyền), trú tại khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa: Đề nghị trả lại quyền sử dụng nhà, đất cho ông Lê Văn An theo nội dung Quyết định số 406/UB ngày 25/3/1988 của UBND tỉnh Phú Khánh.

Vụ việc này, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn giải quyết việc trả nhà, đất cho ông Lê Văn An. Do đó, đề nghị ông Lê Tùng Chinh chờ kết quả.

6. Trường hợp ông Huỳnh Văn Cứ, trú tại khu phố Phú Hòa, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Đông Hòa giải quyết việc ông Phan Trung không thực hiện Kết luận số 02/KL-UBND ngày 30/6/2014 của UBND huyện Đông Hòa, tháo dỡ công trình xây dựng lấn chiếm đường đi liên thôn là 1,18m.

Vấn đề này, yêu cầu UBND huyện Đông Hòa chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung đề nghị của ông Huỳnh Văn Cứ, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/7/2017.

7. Trường hợp bà Nguyễn Đặng Lâm Thi, trú tại số 92 Duy Tân, phường 5, thành phố Tuy Hòa: Phản ánh ông Trần Đình Thọ ở số nhà 90 đường Duy Tân xây dựng công trình nhà ở làm ảnh hưởng đến nhà của bà (vách bị nứt). Việc này, Sở Xây dựng có tiếp nhận đơn của bà và đã yêu cầu ông Thọ tạm dừng công trình xây dựng nhà, chờ kết quả giải quyết tranh chấp giữa các bên nhưng ông Thọ vẫn tiến hành xây dựng. Tuy bà đã nhiều lần yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa can thiệp ngăn chặn nhưng không được giải quyết mà để cho ông Thọ tiếp tục xây dựng. Đồng thời, bà Thi đề nghị làm rõ việc gia đình bà và gia đình ông Trần Đình Thọ cùng chung Giấy CNQSDĐ nhưng không rõ lý do vì sao UBND thành phố Tuy Hòa cấp Giấy CNQSDĐ riêng cho gia đình ông Thọ vào năm 2011 trong khi Giấy CNQSDĐ chính gia đình bà đang giữ và không làm thủ tục tách thửa cho ông Thọ.

Vấn đề này, giao UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh và đề nghị nêu trên của bà Nguyễn Đặng Lâm Thi, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/7/2017.

8. Trường hợp ông Nguyễn Đình Dũng và ông Phạm Đình Quang (đại diện 21 hộ dân), trú tại thôn Phước Thành Đông, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa: Phản ánh Doanh nghiệp Phong Phú Hòa khai thác cát tại thôn Phước Thành Đông, xã Hòa Phong với số lượng lớn làm thay đổi hiện trạng, xâm thực đất đai (xạt lở bờ tre). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra làm rõ và không cho Doanh nghiệp tiếp tục khai thác cát để đảm bảo đời sống của người dân ở khu vực trên.

Vấn đề này, Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Tây Hòa và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế (Lưu ý: Có mời ông Nguyễn Đình Dũng, ông Phạm Đình Quang đại điện 21 hộ dân tham gia), xem xét đánh giá mức độ ảnh hưởng trong hoạt động khai thác cát vật liệu xây dựng thông thường sông Đà Rằng, thôn Phước Thành Đông, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa của DNTN Phong Phú Hòa, đối chiếu với Giấy phép khai thác khoáng sản, hồ sơ đánh giá tác động môi trường,…; báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý cho UBND tỉnh trước ngày 15/7/2017.

9. Trường hợp ông Phan Ngọc Bân, trú tại số 10/2 đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa: Không đồng ý với nội dung trả lời của Sở Xây dựng tại Văn bản số 813/SXD-QLN ngày 20/6/2017 về việc trả lới ý kiến của ông Bân. Ông Bân đề nghị UBND tỉnh can thiệp xem xét hạ thấp tiền hóa giá ngôi nhà 10/2 vì hiện nay gia đình ông rất khó khăn, bản thân ông đã lớn tuổi và đang nuôi con bị bệnh, không có khả năng để mua hóa giá ngôi nhà này theo giá thị trường.

Vấn đề này, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan chức năng có liên quan xem xét lại, kiểm tra làm rõ các nội dung kiến nghị của ông Bân, báo cáo kết quả và đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/7/2017.

10. Trường hợp bà Lê Thị Kim Cúc, trú tại thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa: Bà Cúc cho biết, tại buổi đối thoại với TAND tỉnh ông Lê Tấn Thảo-Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa đã thống nhất thu hồi Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND huyện Đông Hòa về việc thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 36, tờ bản đồ 352-A thuộc xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa đã cấp cho ông Nguyễn Văn Nhâm, ông Lê Thanh và ông Lê Minh Hoàng. Việc làm này cho thấy UBND huyện Đông Hòa không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2151/UBND-NC ngày 06/6/2014. Bà Cúc đề nghị UBND tỉnh có biện pháp ngăn chặn việc làm không đúng của ông Lê Tấn Thảo-Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa.

Về nội dung vụ việc nêu trên, TAND tỉnh đang thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Đề nghị bà Cúc chờ kết quả xét xử của TAND tỉnh.

UBND huyện Đông Hòa ghi nhận và lưu ý việc bà Lê Thị Kim Cúc trình bày nêu trên để vụ việc được giải quyết đúng quy định của pháp luật.

 

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: