Trả lời công dân
Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2017 (04/12/2017)
Ngày 4-12, UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Trần Hữu Thế tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2017.

Theo đó, ngày 28/11/2017, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Trần Hữu Thế đã tiếp 15 lượt công dân. Sau khi nghe nội dung trình bày của từng công dân và ý kiến của đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Trần Hữu Thế đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Trường hợp ông Nguyễn Văn Phương, trú tại thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa: Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Đông Hòa xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất cho gia đình ông đối với lô đất số A15 diện tích 133m2 tại khu dân cư nông thôn Rộc Lác do thuộc diện gia đình chính sách và tiền nâng mặt bằng 34.580.000 triệu đồng đối với diện tích đất này vì việc nâng mặt bằng là do gia đình ông đã tự thực hiện. Đồng thời, cũng cho biết ông không đồng ý với việc UBND xã Hòa Xuân Đông thu khoản đóng góp tự nguyện 257.421.500 đồng đối với gia đình ông.

Liên quan đến nội dung đề nghị trên của ông Phương, UBND tỉnh đã có Văn bản số 6262/UBND-NC ngày 14/11/2017 chỉ đạo UBND huyện Đông Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện và cũng đã gửi cho ông Phương biết.

Yêu cầu UBND huyện Đông Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6262/UBND-NC ngày 14/11/2017. 

2. Trường hợp bà Nguyễn Thị Hẳn, trú tại khu phố Phú Hiệp 2, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa: Yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc bà tố cáo ông Lương Thúc Quý (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hiệp Trung) lấn, chiếm 2.060m2 đất công, chuyển nhượng trái phép. Đồng thời, cho biết đối với vụ việc này, tính đến nay bà đã đi lại yêu cầu giải quyết gần 20 năm và bà đề nghị phải giải quyết dứt điểm trong năm 2017.

Vụ việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 4914/STNMT-TTra ngày 27/10/2017 gửi Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy lấy ý kiến đối với dự thảo kết quả kiểm tra kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hẳn. Sau khi có ý kiến của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ có văn bản trả lời cho bà Hẳn. Đề nghị bà Nguyễn Thị Hẳn chờ kết quả.

3. Trường hợp bà Đặng Thị May, trú tại khu phố 1, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo UBND huyện Đông Hòa buộc ông Trần Văn Chính phải tháo dỡ các công trình xây dựng lấn, chiếm trên diện tích đất 5% do UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung quản lý và đã cho bà thuê sản xuất từ năm 1998 đến nay để bà tiếp tục sản xuất.

Vụ việc này, UBND huyện Đông Hòa đã có Văn bản số 5293/UBND ngày 27/9/2017 trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Minh (chồng bà Đặng Thị May). Nếu ông Trần Minh và bà Đặng Thị May không đồng ý với nội dung văn bản trả lời trên của UBND huyện Đông Hòa thì có đơn khiếu nại (trong đơn phải trình bày rõ nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu cần giải quyết) gửi đến UBND huyện Đông Hòa để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa tiếp nhận đơn của ông Trần Minh và bà Đặng Thị May xem xét, giải quyết theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền pháp luật quy định. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho UBND tỉnh biết trước ngày 25/12/2017.

4. Trường hợp ông Tôn Chí Tình, trú tại khu tái định cư Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đồng Hòa: Đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất tại khu tái định cư Phú Lạc, huyện Đông Hòa cho gia đình ông, do có cha ruột (ông Tôn Ngọc Châu) là cán bộ thương tật 32%, hạng 4/4 và được hưởng trợ cấp thương tật theo Quyết định số 176/QĐ-TC ngày 19/11/1994 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tiếp nhận đơn của ông Tôn Chí Tình, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, hướng dẫn, trả lời cho ông Tôn Chí Tình biết. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả cho UBND biết trước ngày 25/12/2017.

5. Trường hợp ông Đỗ Tấn Hùng, trú tại khu phố 3, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết việc Ban quản lý Dự án khu kinh tế Phú Yên kéo dài không thanh toán công nợ cho Công ty Hùng Phát đối với hạng mục nhà Trung tâm điều hành và các công trình phụ địa điểm khu công nghiệp Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa.

Đối với vụ việc này, đề nghị ông Đỗ Tấn Hùng gửi đơn đến cơ quan Tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp ông Nguyễn Xáo, trú tại thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa: Cho biết thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 30/10/2017, ông Xáo đã làm đơn gửi đến UBND huyện Đông Hòa đề nghị giải quyết đối với vụ việc của ông nhưng đến nay UBND huyện Đông Hòa vẫn không xem xét, giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết.

Ghi nhận ý kiến phản ánh của ông Nguyễn Xáo, yêu cầu UBND huyện Đông Hòa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 743/TB-UBND ngày 06/11/2017, không để công dân đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh phản ánh nhiều lần. Đồng thời, có văn bản báo cáo cụ thể kết quả cho UBND tỉnh biết trước ngày 25/12/2017.

Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của UBND huyện Đông Hòa.

7. Trường hợp ông Trần Hữu Trọng, trú tại thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa: Đề nghị UBND tỉnh sớm giải quyết đơn đề ngày 28/02/2017 của ông khiếu nại Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Trần Hữu Trọng.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo UBND thành phố Tuy Hòa ghi nhận ý kiến của ông Trọng và nhận lỗi trước công dân việc chậm trễ là do của UBND thành phố Tuy Hòa. UBND thành phố Tuy Hòa sẽ có báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 05/12/2017.

Khi UBND thành phố Tuy Hòa có báo cáo, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

8. Trường hợp ông Bùi Văn Cảnh, trú tại số 24/29 Nguyễn Công Trứ, phường 6, thành phố Tuy Hòa: Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết việc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục thủy sản Phú Yên không giải quyết tiền hỗ trợ nhiên liệu tàu đánh bắt xa bờ từ đầu năm 2017 đến nay cho ông Bùi Văn Cảnh với lý do không có máy nhắn tin theo quy định. Đồng thời, phản ánh Chi cục thủy sản Phú Yên không thông báo cho ông biết việc cắt chế độ hỗ trợ theo quy định.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của ông Bùi Văn Cảnh, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục kiểm tra làm rõ những nội dung mà ông Cảnh phản ánh và có văn bản giải quyết, trả lời dứt điểm cho Bùi Văn Cảnh. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/11/2017.

9. Trường hợp bà Nguyễn Đặng Lâm Thi, trú tại số 92 Duy Tân, phường 5, thành phố Tuy Hòa: Tiếp tục phản ánh việc UBND thành phố Tuy Hòa không giải quyết đơn khiếu nại của bà đối với Công văn số 3391/UBND ngày 25/7/2017 và 02 nội dung còn lại của Công văn số 1632/UBND ngày 19/4/2017 của UBND thành phố Tuy Hòa.

Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa khẩn trương giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Đặng Lâm Thi theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5639/UBND-NC ngày 16/10/2017 và có văn bản báo cáo kết quả giải quyết cuối cùng cho UBND tỉnh trước ngày 25/12/2017, không để công dân đi lại gửi đơn và đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh khiếu nại nhiều lần.

Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của UBND thành phố Tuy Hòa đối với khiếu nại nêu trên của bà Nguyễn Đặng Lâm Thi. Trường hợp Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa vẫn không giải quyết dứt điểm thì tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

10. Trường hợp bà Trần Thị Lệ, trú tại khu phố 1, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa: Tiếp tục trình bày và đề nghị UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo UBND thành phố Tuy Hòa giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại của bà về việc thu hồi đất của gia đình bà để xây dựng Trụ sở Nhà văn hóa khóm 1, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa nhưng không có quyết định thu hồi và cũng không giải quyết bồi thường cho gia đình bà theo quy định của pháp luật. Đồng thời, bà Lệ cũng cho biết UBND thành phố Tuy Hòa đã có Văn bản số 4629/UBND ngày 12/10/2016 cam kết sẽ có kết quả giải quyết, trả lời cho bà Lệ trước ngày 28/10/2016 nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của bà Trần Thị Lệ, giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) tham mưu UBND tỉnh tiếp tục có văn bản chỉ đạo UBND thành phố giải quyết dứt điểm vụ việc của bà Trần Thị Lệ. Thời gian thực hiện trước ngày 25/12/2017.

11. Trường hợp bà Trần Thị Lệ Thu, trú tại khu phố Phước Hậu 3, phường 9, thành phố Tuy Hòa: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc Cơ sở chăn nuôi chim cút của bà Trần Thị Quỳnh Như tiếp tục chăn nuôi và giết mổ chim cút gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình bà. Đồng thời, bà Thu cũng cho biết việc này bà đã báo với UBND phường 9 nhưng đến nay vẫn chưa được  giải quyết.

Đối với nội dung phản ảnh về việc tiếp tục nuôi chim cút: Yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1914/UBND-NC ngày 18/4/2017.

Đối với nội dung phản ảnh về việc tiếp tục giết mổ chim cút: Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) tham mưu UBND tỉnh sắp xếp cuộc họp mời các cơ quan chức năng của tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố Tuy Hòa, UBND phường 9 do đồng chí Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì để xem xét và có hướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật.

12. Trường hợp ông Lê Đình Nguyên (người thừa kế theo di chúc của ông Lê Đình Tân), trú tại khu phố Lệ Uyên Đông, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, địa chỉ liên lạc số 92 Cầu Dứa, Phú Nông, phường Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết việc cán bộ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp thị xã Sông Cầu và chi nhánh Ngân hàng Công thương thị xã Sông Cầu cố tình làm trái quy định để cho bà Lê Thị Huyền Vi (con của ông Lê Đình Tân) rút tiền tiết kiệm của ông Lê Đình Tân.

Tiếp nhận hồ sơ (không có đơn trình bày cụ thể kèm theo) do ông Lê Đình Nguyên cung cấp, giao Văn phòng  UBND tỉnh (Phòng Nội chính) nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có văn bản xử lý theo quy định của pháp luật.

13. Trường hợp bà Đàm Thị Hoa, trú tại thôn Liên Sơn, xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa: Tố cáo ông Trần Văn Hậu là cán bộ địa chính xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa tự ý khai thác diện tích cây keo mà ông đã bán cho bà Hoa. Đồng thời, bà Hoa cũng cho biết đối với vụ việc này bà đã yêu cầu UBND xã Sơn Xuân, UBND huyện Sơn Hòa giải quyết nhưng không có kết quả.

Vụ việc này, UBND tỉnh đã có Văn bản số 5999/UBND-NC ngày 01/11/2017 hướng dẫn cụ thể cho bà Đàm Thị Hoa.

14. Trường hợp vợ chồng bà Nguyễn Thị Tuấn và ông Nguyễn Hữu Thuận, trú tại thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa: Không đồng ý với Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa về việc đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Nhị (ủy quyền cho vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thuận – bà Nguyễn Thị Tuấn) địa chỉ thôn Ngân Điền, xã Sơn Hòa, huyện Sơn Hòa. Đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Giao trách nhiệm cho Thanh tra tỉnh làm việc với UBND huyện Sơn Hòa kiểm tra cụ thể nội dung vụ việc, căn cứ quy định của pháp luật tham mưu UBND tỉnh xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện xong trước ngày 25/12/2017.

15. Trường hợp bà Nguyễn Thị Nhựt, trú tại thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An: Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo UBND huyện Tuy An giải quyết dứt điểm việc UBND xã An Hòa đã thu tiền san ủi mặt bằng để cấp đất ở cho gia đình bà từ năm 1996 nhưng đến nay gia đình bà vẫn chưa nhận được đất ở. Đồng thời, bà Nhựt cũng cho biết đối với vụ việc này bà Nhựt đã cùng các hộ dân khác cũng giống như bà đã nhiều lần gửi đơn đến UBND xã An Hòa đề nghị giao đất nhưng ông Vinh-nguyên cán bộ địa chính xã An Hòa (nay là Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) đã yêu cầu các hộ dân nên rút đơn, nếu không rút đơn là mất đất, cho nên các hộ dân đã rút đơn, riêng hộ bà Nhựt không rút mà vẫn tiếp tục khiếu nại đến nay.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của bà Nguyễn Thị Nhựt, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy An thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 589/TB-UBND ngày 01/9/2017, giải quyết dứt điểm vụ việc của bà Nguyễn Thị Nhựt theo thẩm quyền. Đồng thời, phải tiến hành làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với vụ việc, cũng như việc để hộ bà Nguyễn Thị Bảy trong thời gian dài lấn, chiếm diện tích đất ở đã giao cho hộ bà Nguyễn Thị Nhựt và các hộ khác, mặc dù các hộ này đã có đơn khiếu nại đề nghị giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; đối với phát ngôn của ông Vinh theo ý kiến phản ảnh trên của bà Nhựt.

Lưu ý, trong quá trình xử lý vụ việc phải có văn bản thông tin cho bà Nhựt được biết. Thời gian thực hiện xong và có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/12/2017.

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: