Trả lời công dân
Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2017 (06/11/2017)
Ngày 6-11, UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2017.

Theo đó, ngày 30/10/2017, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng đã tiếp 16 lượt công dân. Sau khi nghe nội dung trình bày của từng công dân và ý kiến của đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Trường hợp bà Nguyễn Thị Thu Thanh, trú tại khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa: Đề nghị cho biết kết quả nội dung đề nghị giải quyết chế độ phụ cấp thâm niên nghề giáo của ông Nguyễn Cao Vân và bà Nguyễn Thị Thu Thanh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28/7/2017 của lãnh đạo UBND tỉnh.

- Về trường hợp của bà Nguyễn Thị Thu Thanh và ông Nguyễn Cao Vân, ngày 15/8/2017 UBND tỉnh tiếp tục có Văn bản số 4461/UBND-NC gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến. Khi nào Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn thực hiện UBND tỉnh sẽ trả lời cho bà Thanh và ông Vân biết.

 - Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) tham mưu UBND tỉnh tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm quan tâm có văn bản phúc đáp, để UBND tỉnh có cơ sở trả lời cho công dân.

2. Trường hợp bà Đặng Thị Thúy, trú tại thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa: Đề nghị cho biết kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Thúy đối với Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa về việc giải quyết đơn khiếu nại lần đầu.

Vụ việc này, hiện nay UBND tỉnh đang xem xét, giải quyết. Đề nghị bà Thúy chờ kết quả.

3. Trường hợp ông Huỳnh Văn Tại, trú tại khu phố 5, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa: Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Đông Hòa hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BX 458832 mà UBND huyện Đông Hòa đã cấp cho vợ chồng ông Huỳnh Văn Tại – bà Nguyễn Thị Thiệp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho vợ chồng Huỳnh Văn Tại đảm bảo đúng với hiện trạng của thửa đất mà hộ ông đang sử dụng.

Việc ông Tại đề nghị, ngày 12/10/2017 UBND huyện Đông Hòa đã có Thông báo số 721/TB-UBND, trong đó kết luận: việc UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BX 458832 cho vợ chồng ông Tại-bà Thiệp là đúng quy định pháp luật; việc vợ chồng ông Tại-bà Thiệp yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên là không có căn cứ.

Tuy nhiên, để có cơ sở chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc của ông Huỳnh Văn Tại, giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Hòa chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đông Hòa kiểm tra lại việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Tại-bà Thiệp; báo cáo kết quả và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, có thông tin cho vợ chồng ông Tại- bà Thiệp biết. Thời gian thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/11/2017.

 4. Trường hợp ông Nguyễn Xáo, trú tại thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa: Không đồng ý với Công văn số 5662/UBND-TTr ngày 17/10/2017 của UBND huyện Đông Hòa và Báo cáo số 24/BC-HTX ngày 19/10/2017 của HTX DVNNTH Hòa Xuân Đông về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Xáo.

Vấn đề này không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, đề nghị ông Nguyễn Xáo có đơn trình bày cụ thể gửi đến UBND huyện Đồng Hòa. Yêu cầu UBND huyện Đông Hòa tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Xáo xem xét giải quyết giải quyết, trả lời cho công dân theo quy định pháp luật. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh biết trước ngày 25/11/2017.

5. Trường hợp ông Huỳnh Văn Phương và ông Lê Cao Trạng, trú tại thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An: Tiếp tục đề nghị giải quyết việc bà Ngô Thị Khanh lấn, chiếm đất đường đi của các hộ dân xóm 5, thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An.

Liên quan đến nội dung ông Phương và ông Trạng đề nghị, bà Ngô Thị Khanh đã khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh. Do đó, đề nghị ông Phương và ông Trạng chờ kết quả xét xử của Tòa.

6. Trường hợp ông Nguyễn Tấn Thanh (được ông Nguyễn Tấn Sanh ủy quyền), trú tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An có 02 nội dung: Nội dung 1: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Tuy An giải quyết giao cho gia đình ông phần diện tích 50m2 đất tọa lạc tại khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. Nội dung 2: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Tuy An xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực Hầm Đá, thôn Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An cho gia đình ông.

- Đối với nội dung 1: Ngày 25/10/2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 5852/UBND-NC chuyển đơn của ông Thanh đến Chủ tịch UBND huyện Tuy An để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đề nghị ông Thanh liên hệ UBND huyện Tuy An để được biết kết quả giải quyết. Yêu cầu UBND huyện Tuy An sớm giải quyết và báo cáo cho UBND tỉnh biết trước ngày 25/11/2017.

- Đối với nội dung 2: Vấn đề này không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, yêu cầu ông Thanh liên hệ đến UBND huyện Tuy An. Đề nghị UBND huyện Tuy An tiếp nhận đề nghị của ông Thanh để hướng dẫn, trả lời cụ thể cho ông Thanh biết theo quy định của pháp luật.

7. Trường hợp bà Trần Thị Hạnh (Quốc tịch Mỹ), hiện tạm trú tại số 10/4 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Tuy Hòa: Đề nghị giải quyết việc UBND thành phố Tuy Hòa và UBND phường 1 gây khó khăn khi giải quyết vụ việc của bà.

Vấn đề bà Trần Thị Hạnh trình bày không rõ ràng và cụ thể. Do đó, đề nghị bà Hạnh có đơn trình bày cụ thể gửi UBND tỉnh để xem xét.

8. Trường hợp bà Nguyễn Thị Liên, trú tại khu phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND thành phố Tuy Hòa sớm giải quyết đơn khiếu nại của bà Liên. Đồng thời, bà Liên cũng cho biết bà chưa nhận được Văn bản trả lời số 265/KKT ngày 21/6/2017 của Ban Quản lý khu kinh tế.

- Thống nhất với đề nghị của lãnh đạo UBND thành phố Tuy Hòa tại buổi tiếp hôm nay về thời gian giải quyết vụ việc khiếu nại của bà Liên là trước ngày 25/11/2017. Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa khẩn trương chỉ đạo cơ quan, đơn vị được giao thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại của bà Liên tập trung thực hiện và sớm ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật, không để công dân tiếp tục đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh phản ánh về vấn đề này.

- Đối với việc bà Liên cho rằng bà chưa nhận được Văn bản trả lời số 265/KKT ngày 21/6/2017 của Ban Quản lý khu kinh tế, giao Ban quản lý khu kinh tế kiểm tra lại và sớm cung cấp cho bà Liên.

9. Trường hợp ông Bùi Văn Cảnh, trú tại số 24/29 Nguyễn Công Trứ, phường 6, thành phố Tuy Hòa: Phản ánh việc Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Phú Yên không giải quyết tiền hỗ trợ nhiên liệu tàu đánh bắt xa bờ từ đầu năm 2017 đến nay cho ông Bùi Văn Cảnh với lý do không có máy nhắn tin theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho ngư dân.

Ghi nhận nội dung phản ánh của ông Bùi Văn Cảnh. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra lại trường hợp ông Bùi Văn Cảnh, có hướng giải quyết, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/11/2017.

10. Trường hợp ông Kiều Công Phận và ông Nguyễn Thanh Tùng (đại diện cho 22 hộ dân đang sản xuất và kinh doanh giống thủy sản tại khu sản xuất giống thủy sản Bình Kiến, thôn Liên Trì, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa): Cho biết Thông báo số 827/TB-UBND ngày 22/8/2017 của UBND thành phố Tuy Hòa có nội dung cho rằng các hộ dân đang sản xuất và kinh doanh giống thủy sản tại khu sản xuất giống thủy sản Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa lấn, chiếm đất là không đúng. Các hộ dân cho rằng đã có ký kết hợp đồng với BQL Dự án khu sản xuất giống thủy sản Phú Yên. Do đó, khi thu hồi toàn bộ diện tích đất nuôi giống thủy sản phải xem xét giải quyết cho các hộ dân có khu sản xuất giống thủy sản mới và bồi thường cho các hộ dân theo quy định.

Tiếp nhận đơn của các hộ dân đang sản xuất và kinh doanh giống thủy sản tại khu sản xuất giống thủy sản Bình Kiến do ông Kiều Công Phận và ông Nguyễn Thanh Tùng cung cấp. Giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật.

11. Trường hợp ông Trần Văn Phẩm, trú tại thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa: Cho biết sau khi nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa ông có đơn khiếu nại nhưng UBND huyện Tây Hòa không giải quyết mà lại ra Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định phê duyệt phương án dự trù chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Phẩm với tổng số tiền là 108.180.000 đồng.

Liên quan đến nội dung ông Phẩm trình bày, ngày 11/10/2017 UBND tỉnh đã có Công văn số 5550/UBND-NC chỉ đạo. Yêu cầu UBND huyện Tây Hòa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/11/2017.

12. Trường hợp ông Nguyễn Văn Chính, trú tại thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa: Không đồng ý nội dung trả lời tại Công văn số 1337/UBND-TNMT ngày 17/10/2017 của UBND huyện Tây Hòa đối với đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chính.

Ghi nhận trình bày của ông Nguyễn Văn Chính. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tây Hòa xem xét, giải quyết.

13. Trường hợp bà Trần Thị Nghiệp và bà Bùi Thị Thêm (đại diện 11 hộ dân), trú tại thôn Thạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa: Cho rằng Công ty viễn thông Mobifone xây dựng trạm thu, phát thông tin di động sát cạnh nhà ở của các hộ dân nói trên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và không đảm bảo an toàn cho cuộc sống của các hộ dân. Ngày 19/10/2017, UBND huyện Phú Hòa đã có Văn bản số 1509/UBND nhưng các hộ dân thấy không thỏa đáng, vì vậy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của bà Trần Thị Nghiệp và bà Bùi Thị Thêm (đại diện 11 hộ dân). Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với UBND huyện Phú Hòa kiểm tra, xem xét, trả lời cho các hộ dân. Lưu ý, trong văn bản trả lời cho các hộ dân cần phải giải thích, trả lời cụ thể về sự an toàn và mức độ ảnh hưởng của Trạm thu, phát thông tin di động đối với sức khỏe, cuộc sống hàng ngày của các hộ dân xung quanh. Thời gian thực hiện xong và có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/11/2017.

14. Trường hợp vợ chồng bà Nguyễn Thị Tuấn và ông Nguyễn Hữu Thuận, trú tại thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa: Đề nghị cho biết kết quả giải quyết đối với nội dung mà bà Nguyễn Thị Tuấn đã trình bày và đề nghị tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28/8/2017 của lãnh đạo UBND tỉnh.

Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) kiểm tra lại hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

15. Trường hợp ông Bàn Văn Thi, trú tại buôn Duôn Chách, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết việc chính quyền xã Sông Hinh tổ chức lực lượng phá hoại hoa màu, tài sản của gia đình ông nhưng không giải quyết bồi thường.

Ghi nhận ý kiến phản ánh của ông Bàn Văn Thi. Giao Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh chỉ đạo kiểm tra, giải quyết nội dung phản ánh trên của ông Bàn Văn Thi theo quy định. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh biết trước ngày 25/11/2017.

16. Trường hợp ông Triệu Văn Thế, trú tại buôn Duôn Chách, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh: Đề nghị cho biết kết quả giải quyết đối với đơn đề ngày 28/9/2017 của bà Triệu Thị Lưu (vợ ông Triệu Văn Thế) theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5649/UBND-NC ngày 16/10/2017.

Ghi nhận kiến nghị của ông Triệu Văn Thế. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Hữu Thế  tại Công văn số 5649/UBND-NC ngày 16/10/2017.

Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND huyện Sông Hinh về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh đối với vụ việc của ông Triệu Văn Thế.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: