Trả lời công dân
Thông báo kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 (10/05/2018)
Ngày 9/5, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 281/TB-UBND kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018.

Theo đó, ngày 02/5/2018, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến đã tiếp 13 lượt công dân. Sau khi nghe nội dung trình bày của từng công dân và ý kiến của đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Trường hợp bà Nguyễn Đặng Lâm Thi, trú tại số 92 Duy Tân, phường 5, thành phố Tuy Hòa cho biết bà đã nhận được Văn bản số 1334/UBND ngày 23/4/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa về việc trả lời các nội dung mà bà đã phản ánh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 29/01/2018 của lãnh đạo UBND tỉnh. Tuy nhiên qua nội dung văn bản trả lời trên, bà Thi tiếp tục đề nghị UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo UBND thành phố trả lời cho bà biết cụ thể hơn một số nội dung sau:

Nội dung 1: Cơ sở nào chứng minh hiện nay UBND thành phố Tuy Hòa đã thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà UBND thành phố đã cấp cho ông Trần Đình Thọ và bà Nguyễn Thị Kim Thoa vào năm 2011.

Nội dung 2: Công trình nhà ở mà ông Trần Đình Thọ xây dựng không đúng theo Giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế (Giấy phép xây dựng là gác gỗ nhưng hiện trạng ông Thọ đã đổ bê tông) có nguy cơ làm mất an toàn cho công trình nhà ở của bà Thi không.

Nội dung 3: Phải thông tin rộng rãi để mọi người biết về việc thiếu sót của UBND thành phố Tuy Hòa khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Trần Đình Thọ và bà Nguyễn Thị Kim Thoa vào năm 2011  

Đối với nội dung 1: Tại buổi tiếp dân hôm nay, lãnh đạo UBND thành phố Tuy Hòa trả lời cho bà Thi cho biết, UBND thành phố Tuy Hòa đã ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 911484 đã cấp ngày 14/7/2011 cho ông Trần Đình Thọ và bà Nguyễn Thị Kim Thoa.

Đối với nội dung 2: Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa có văn bản trả lời dứt điểm cho bà Thi và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh biết trước ngày 25/5/2017.

Đối với nội dung 3: Yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa thực hiện công khai việc thu hồi và lý do thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 911484 đã cấp ngày 14/7/2011 cho ông Trần Đình Thọ và bà Nguyễn Thị Kim Thoa.

2. Trường hợp bà Trần Thị Hạnh (Quốc tịch Mỹ), hiện tạm trú tại số 10/4 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Tuy Hòa: Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Tuy Hòa giải quyết dứt điểm vụ việc xây dựng nhà ở trái phép bà Trần Thị Thu Liễu.

Vấn đề này, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo UBND thành phố Tuy Hòa tại Thông báo số 226/TB-UBND ngày 07/4/2017. Tuy nhiên, đến nay UBND thành phố vẫn chưa xử lý dứt điểm, cũng như chưa có văn bản thông tin quá trình xử lý vụ việc cho bà Hạnh được biết. Do đó, để đảm bảo kỷ cương hành chính, tính nghiêm minh của pháp luật, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa phải nghiêm túc chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc xây dựng nhà ở trái phép trên của bà Trần Thị Thu Liễu. Đồng thời, có văn bản thông tin kết quả xử lý vụ việc và nhận lỗi với công dân về sự chậm trễ, thiếu sót của UBND thành phố trong việc xử lý phản ánh của công dân, làm cho công dân phải đi lại nhiều lần đến Trụ sở tiếp công tỉnh phản ánh với lãnh đạo UBND tỉnh. Thời gian thực hiện xong và có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/5/2018.

3. Trường hợp bà Nguyễn Thị Liên, trú tại khu phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa: Tiếp tục phản ánh việc UBND thành phố Tuy Hòa đã ra Quyết định thụ lý giải quyết vụ việc khiếu nại của bà vào ngày 22/3/2017 nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết.

Vấn đề này, tại buổi tiếp dân hôm nay Đ/c Lê Vĩnh Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa đã ghi nhận và cam kết giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại của bà trong tháng 5/2018. Do đó, đề nghị bà Nguyễn Thị Liên liên hệ UBND thành phố Tuy Hòa để chờ kết quả.

4. Trường hợp bà Trần Thị Lệ Thu, trú tại khu phố Phước Hậu 3, phường 9, thành phố Tuy Hòa: Cho biết Cơ sở chăn nuôi chim cút của bà Trần Thị Quỳnh Như vẫn thực hiện việc chăn nuôi và giết mổ chim cút gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình bà. Do đó, bà Thu tiếp tục đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo UBND thành phố Tuy Hòa giải quyết dứt điểm.

Vấn đề này, tại buổi tiếp dân hôm nay về phía thành phố Tuy Hòa, Đ/c Lê Vĩnh Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa khẳng định việc chăn nuôi và giết mổ chim cút trên đã hoàn toàn chấm dứt. Tuy nhiên, về phía bà Trần Thị Lệ Thu lại cho rằng việc chăn nuôi và giết mổ chim cút gây ô nhiễm môi trường vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Do đó, yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa cần phải theo dõi, kiểm tra thực tế lại việc chăn nuôi và giết mổ chim cút nêu trên. Trong quá trình theo dõi, kiểm tra, nếu phát hiện việc chăn nuôi và giết mổ chim cút trên vẫn tiếp diễn thì phải xử lý dứt điểm theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại các kỳ tiếp dân trước; ngược lại nếu vụ việc này đã chấm dứt hoàn toàn thì cũng phải có văn bản trả lời, thông tin cho bà Thu để biết và chấm dứt việc phản ánh không có cơ sở. Lưu ý: Trong quá trình kiểm tra phải có sự tham gia chứng kiến của bà Thu và đại diện chính quyền địa phương, cũng như khu phố. Thời gian thực hiện xong và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/5/2018.

5. Trường hợp bà Phạm Bảo Trân (được bà Trần Thị Sâm ủy quyền), địa chỉ liên hệ số 12/15 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa: Khiếu nại việc UBND thành phố Tuy Hòa không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Sâm.

Liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh đã nhận được đơn đề ngày 22/3/2018 của bà Trần Thị Sâm và cũng đã có ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa tại Văn bản số 1674/UBND-NC ngày 04/4/2018. Do đó, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Văn bản số 1674/UBND-NC trên của UBND tỉnh và có văn bản trả lời cho công dân được biết theo quy định của pháp luật. Còn về phía bà Phạm Bảo Trân (được bà Trần Thị Sâm ủy quyền) yêu cầu bà liên hệ UBND thành phố Tuy Hòa để chờ nhận kết quả giải quyết.

6. Trường hợp bà Phan Thị Hồng Anh, đại diện các hộ nuôi tôm ở xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa (địa chỉ liên lạc số 27 Cao Thắng, phường 1, thành phố Tuy Hòa): Đề nghị UBND tỉnh xem xét cho các hộ trên được kéo dài thời gian nuôi tôm để có điều kiện thu hồi lại vốn đã bỏ ra.

Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì khu vực này không được nuôi tôm. Tuy nhiên, để giảm thiệt hại cho các hộ dân đã và đang nuôi tôm tại khu vực này, UBND tỉnh đã cho phép kéo dài thời gian nuôi tôm từ năm 2015 đến nay. Do đó, vì lợi ích chung của Tỉnh và của người dân, yêu cầu các hộ nuôi tôm phải nghiêm túc chấp hành giao lại mặt bằng cho Nhà nước quản lý đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

7. Trường hợp vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thuận và bà Nguyễn Thị Tuấn, trú tại thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa: Đề nghị UBND tỉnh cho biết kết quả giải quyết vụ việc mà ông, bà đã trình bày tại buổi tiếp dân định kỳ ngày 28/3/2018 của lãnh đạo UBND tỉnh.

Ghi nhận ý kiến đề nghị của vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thuận và bà Nguyễn Thị Tuấn, UBND tỉnh sẽ có văn bản trả lời cho ông, bà trong Quý 4/2018. Đề nghị ông, bà chờ kết quả.

8. Trường hợp bà Đàm Thị Hoa, thôn Liên Sơn, xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa trình bày 02 nội dung:

Nội dung 1: Phản ánh việc ông Trần Văn Hậu - Công chức địa chính xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa học chưa học hết lớp 6 nhưng đã có bằng lớp 9 và lớp 12;

Nội dung 2: Phản ánh việc gia đình ông Trần Văn Hậu không phải là gia đình liệt sĩ nhưng lại kê khai và được công nhận gia đình liệt sĩ để hưởng chế độ chính sách.

Đối với nội dung 1: Ghi nhận phản ánh của bà Đàm Thị Hoa. Giao UBND huyện Sơn Hòa kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh trên của bà Hoa, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/5/2018.

Đối với nội dung 2: Ghi nhận phản ánh của bà Đàm Thị Hoa. Giao Sở Lao động - Thương binh và xã hội kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của bà Hoa, có văn bản trả lời cho công dân theo quy định và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/5/2018.

9. Trường hợp bà Nguyễn Thị Ánh, thôn Liên Sơn, xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa: Cho biết vào năm 1988 bà có khai hoang một khoảnh đất để trồng mía, đến năm 2002 thì nhà nước thu hồi cấp đất ở cho các hộ dân. Khi đó do không hiểu biết nên bà không khiếu nại, nay bà khiếu nại yêu cầu được đền bù thì UBND xã Sơn Xuân trả lời đã hết thời hạn giải quyết. Để đảm bảo quyền lợi, bà đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết cho bà được nhận tiền đền bù theo quy định (gửi kèm theo Đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại đề ngày 27/4/2018).

Tiếp nhận và chuyển đơn đề ngày 27/4/2018 của bà Nguyễn Thị Ánh đến UBND huyện Sơn Hòa để xem xét, giải quyết và trả lời cho công dân theo quy định của pháp luật. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/5/2018.

10. Trường hợp ông Nguyễn Văn Bình, trú tại thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa: Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét, giải quyết tặng Bằng khen cho ông do có thành tích trong kháng chiến.

Vấn đề này, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2020/UBND-TH ngày 18/4/2018 giao Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan kiểm tra, báo cáo làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị khen thưởng của ông để có kết quả giải quyết cuối cùng. Đề nghị ông Bình chờ kết quả.

11. Trường hợp bà Nguyễn Thị Chín, trú tại thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu: Không thống nhất với một số nội dung tại Biên bản làm việc ngày 29/3/2018 của Sở Lao động- Thương binh và xã hội.

Vấn đề này, giao Sở Lao động- Thương binh và xã hội giải thích và trả lời cho bà Chín biết. Đồng thời, có văn bản trả lời cụ thể, dứt điểm cho bà Chín biết liên quan đến việc lập hồ sơ đề nghị công nhận Liệt sĩ, cũng như việc thu hồi bằng “Tổ quốc ghi công” của ông Đinh Văn Chưu. Lưu ý: Việc trả lời phải trên cơ sở các thông tin đã được xác minh làm rõ và có căn cứ. Thời gian thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/5/2018.

12. Trường hợp vợ chồng ông Lê Phụng Hoàng và Trần Thị Thu Hà, trú tại thôn Lễ Lộc Bình, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa: Đề nghị xem xét giải quyết vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất tọa lạc tại xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa giữa ông Lê Phụng Hoàng và ông Phan Văn Hạ.

Theo trình bày và hồ sơ do vợ chồng ông Lê Phụng Hoàng và Trần Thị Thu Hà cung cấp thì vụ việc này đã được Tòa án nhân dân huyện Tây Hòa ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 32/2017/QĐST-DS ngày 18/9/2017 do ông Lê Phụng Hoàng (nguyên đơn) đã rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Do đó, mọi thắc mắc liên quan đến Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án nêu trên, hướng dẫn ông Hoàng và bà Thuận liên hệ Tòa án nhân dân huyện Tây Hòa, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Hòa để được giải thích cụ thể theo quy định của pháp luật.

13. Trường hợp ông Trần Quang Vinh, trú tại thôn Phú Điềm, xã An Hòa, huyện Tuy An: Tiếp tục phản ánh việc UBND huyện Tuy An chưa thực hiện đúng nội dung Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 22/5/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về việc giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Hớn (cụ thể là hiện nay mặc dù việc xây dựng lấn, chiếm con đường đi công cộng cơ bản đã được giải quyết nhưng vẫn còn cong chưa thẳng đúng với hiện trạng ban đầu).

Theo ý kiến của đại diện UBND huyện Tuy An tại buổi tiếp dân hôm nay thì con đường đi công cộng đã được trả lại nguyên hiện trạng theo đúng nội dung Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 22/5/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, về phía ông Vinh lại cho rằng vẫn chưa thực hiện đúng Quyết định số 1202/QĐ-UBND (cụ thể là con đường đi công cộng còn cong, chưa thẳng đúng với hiện trạng ban đầu). Để giải quyết dứt điểm trường hợp này, giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy An tiến hành kiểm tra, đối chiếu, xác định lại cụ thể con đường đi công cộng nêu trên. Trường hợp qua kiểm tra, đối chiếu, xác định vẫn chưa  thực hiện đúng theo nội dung Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 22/5/2003 như phản ánh của ông Vinh thì đề xuất phương án giải quyết dứt điểm. Trường hợp đã thực hiện đúng nội dung Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 22/5/2003 thì hướng dẫn UBND huyện Tuy An có văn bản trả lời cho ông Vinh và có hình thức công khai kết quả thực hiện này để người dân trong khu vực biết. Lưu ý: Trong quá trình tiến hành kiểm tra, đối chiếu, xác định lại con đường đi công cộng có mời ông Vinh và các hộ dân xung quanh chứng kiến. Thời gian thực hiện và có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/5/2018.

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: