Trả lời công dân
Thông báo kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018 (04/04/2018)
Ngày 4/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018.

Theo đó, ngày 28/3/2018, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế đã tiếp 17 lượt công dân. Sau khi nghe nội dung trình bày của từng công dân và ý kiến của đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Trường hợp bà Nguyễn Đặng Lâm Thi, trú tại số 92 Duy Tân, phường 5, thành phố Tuy Hòa: Phản ánh việc UBND thành phố Tuy Hòa chưa có văn bản trả lời dứt điểm về 04 nội dung mà bà đã phản ánh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 29/01/2018 của lãnh đạo UBND tỉnh.

Ghi nhận ý kiến phản ánh của bà Nguyễn Đặng Lâm Thi. Trên cơ sở Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 15/3/2018 của UBND thành phố Tuy Hòa, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa có văn bản trả lời cụ thể, dứt điểm cho bà Nguyễn Đặng Lâm Thi. Thời gian thực hiện xong và có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

2. Trường hợp ông Hà Văn Lên, địa chỉ liên hệ Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, số 42 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, thành phố Tuy Hòa trình bày: Cho biết liên quan đến việc công nhận thương binh cho ông, ông Lên đã đi thu thập các hồ sơ, tài liêu theo yêu cầu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 547/SLĐTBXH-NCC ngày 07/4/2017 nhưng đến nay ông vẫn không thể thu thập được. Do đó, ông đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết để ông có đủ điều kiện được công nhận thương binh.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của ông Hà Văn Lên. UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Lao động Thương binh và Xã hội liên hệ với Công an tỉnh thực hiện việc tra cứu tàng thư liên quan đến hành động đấu tranh chống tội phạm của ông Lên vào năm 1983 nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ông Lên hoàn tất các hồ sơ thủ tục công nhận thương binh theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện xong và có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh biết trước ngày 25/4/2018.

3. Trường hợp ông Trương Anh Vương, trú tại khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9, thành phố Tuy Hòa: Cho biết ông đã mua đấu giá trúng 01 lô đất tại thôn Phú Vang, xã Bình Kiến do Trung tâm quỹ đất tỉnh bán đấu giá nhưng khi ông tiến hành xây dựng nhà ở (Giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp) thì ông Ngô Cảnh và bà Lê Thị Đỏ chủ đất cũ tranh chấp không cho xây dựng. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh có biện pháp đảm bảo cho ông được xây dựng công trình nhà ở trên lô đất nói trên. Trường hợp không thể đảm bảo được thì ông đề nghị xem xét trả lại tiền mà ông đã mua đấu giá trúng.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của ông Trương Anh Vương, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

4. Trường hợp bà Trần Thị Quý (vợ ông Lê Văn Rất), trú tại số 287 đường Bà Triệu, phường 7, thành phố Tuy Hòa: Đề nghị cho biết kết quả giải quyết vụ việc của bà theo Công văn số 6143/UBND-NC ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên.

- Vấn đề này, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1124/UBND-NC ngày 12/3/2018 chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra làm rõ một số nội dung liên quan đến yêu cầu của bà. Do đó, đề nghị bà Quý chờ kết quả.

- UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tây Hòa triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1124/UBND-NC ngày 12/3/2018.   

5. Trường hợp ông Nguyễn Văn Phương, trú tại thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Đông Hòa cho ông được biết cụ thể về số tiền sử dụng đất mà ông phải đóng đối với lô đất số A15 diện tích 133m2 tại khu dân cư nông thôn Rộc Lác.

- Theo ý kiến của đại diện UBND huyện Đông Hòa tại buổi tiếp dân hôm này thì hiện nay ông Nguyễn Văn Phương chưa có đơn xin giao lô đất nói trên. Cho nên, đề nghị ông Phương có đơn xin giao đất theo đúng quy định pháp luật.

- UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đông Hòa; Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1141/UBND-NC ngày 12/3/2018.

6. Trường hợp ông Huỳnh Thanh Binh, trú tại khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa: Đề nghị xem xét giải quyết việc nhà nước thu hồi đất thuộc quyền sử dụng của gia đình ông để thực hiện Dự án đường Phước Tân - Bãi Ngà và Dự án nhà máy hóa lọc dầu Hòa Tâm nhưng áp giá đền bù quá thấp.

 Theo ý kiến của lãnh đạo UBND huyện Đông Hòa tại buổi tiếp dân hôm nay, nội dung đề nghị trên của ông Binh đã được Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa trả lời cụ thể tại Văn bản số 18/TTPTQĐ ngày 16/01/2018.

7. Trường hợp ông Lê Kim Mười, trú tại thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa trình bày 02 nội dung: Nội dung 1: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục can thiệp để UBND huyện Đông Hòa giải quyết dứt điểm việc ông Nguyễn Tấn Chung và Trần Thị Thanh Huyền lấn, chiếm đường nhánh ra Thạch Tuân. Nội dung 2: Tố cáo UBND xã Hòa Xuân Đông nhận tiền hỗ trợ đất trồng lúa nước theo Nghị định 42/NĐ-CP của Chính phủ nhưng không chi trả cho nông dân trong xã với số tiền là 260.000.000 đồng.

Đối với nội dung 1: Ghi nhận ý kiến kiến nghị của ông Lê Kim Mười. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đông Hòa triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 81/TB-UBND ngày 05/02/2018 và có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

Đối với nội dung 2: Tiếp nhận và chuyển đơn tố cáo đề ngày 28/3/2018 của ông Lê Kim Mười đến UBND huyện Đông Hòa để làm rõ nội dung theo đúng quy định của Luật Tố cáo.

8. Trường hợp ông Trần Danh Tương, trú tại 73 Trần Phú, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An: Phản ánh việc UBND huyện Tuy An không giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Tương đối với lô đất tọa lạc tại khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của ông Trần Danh Tương. Yêu cầu UBND huyện Tuy An xem xét và có văn bản trả lời cụ thể cho công dân theo quy định pháp luật. Đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết cho UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

9. Trường hợp ông Nguyễn Văn Lực (được con là Nguyễn Thị Xuân Hiệp ủy quyền), địa chỉ thôn Đồng Môn, xã An Hải, huyện Tuy An nội dung trình bày: Con ông là bà Nguyễn Thị Xuân Hiệp thuộc diện cử tuyển, được cử đi học đại học tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2012 và đến nay đã thi tốt nghiệp. Do đó, ông đề nghị cho biết UBND tỉnh có bố trí được việc làm cho con ông không. Trong trường hợp Tỉnh không thể bố trí được và con ông đã tự tìm việc làm ở ngoài Tỉnh thì con ông có phải bồi hoàn lại kinh phí học tập cho Tỉnh không.

Vấn đề này, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ xem xét trả lời công dân theo quy định và có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh biết trước ngày 25/4/2018.

10. Trường hợp bà Nguyễn Thị Nhựt, trú tại thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An: Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết việc UBND xã An Hòa, huyện Tuy An đã thu tiền san ủi mặt bằng để cấp đất ở cho gia đình bà từ năm 1999 nhưng đến nay gia đình bà vẫn chưa nhận được đất ở.

- Ghi nhận ý kiến kiến nghị của bà Nhựt. UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy An thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 589/TB-UBND ngày 01/9/2017 và Thông báo số 805/TB-UBND ngày 04/12/2017. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của UBND huyện Tuy An. Trường hợp đến hết ngày 25/4/2018, UBND huyện Tuy An vẫn chưa có kết quả giải quyết dứt điểm vụ việc của bà Nguyễn Thị Nhựt thì tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ thực hiện thanh tra công vụ đối với UBND huyện Tuy An và UBND xã An Chấn để có biện pháp xử lý nghiêm.

11. Trường hợp bà Hồ Thị Kim Hoa và ông Hồ Văn Tươi, trú tại khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, Tuy An: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết việc UBND huyện Tuy An ban hành quyết định hủy Giấy CNQSDĐ mà UBND huyện Tuy An đã cấp cho vợ chồng ông Hồ Kiển và bà Lê Thị Sự không đúng như nội dung Bản án số 33/2017/DSPT ngày 14/6/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên (Bản án tuyên hủy Giấy CNQSDĐ số BB781675 đề ngày 08/8/2012 nhưng UBND huyện Tuy An lại ra quyết định hủy Giấy CNQSDĐ số BB781675 đề ngày 08/8/2010) làm ảnh hưởng đến việc cấp Giấy CNQSĐ của bà Nguyễn Thị Lụa (mẹ bà Hoa và ông Tươi).

Theo ý kiến của đại diện UBND huyện Tuy An tại buổi tiếp dân hôm đó, đây là sự sai sót rất đáng tiếc trong việc soạn thảo văn bản và rất mong bà Hồ Thị Kim Hoa thông cảm. Đồng thời, ghi nhận khắc phục sự sai sót trên trong thời hạn 05 ngày sau và sẽ có văn bản thông tin cụ thể cho bà Hoa biết.

12. Trường hợp ông Trần Văn Khanh, trú tại thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trả tiền hỗ trợ tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất để làm đường nối từ Quốc lộ 1A đến nghĩa trang Đất Trợ vào năm 2014.

Theo ý kiến của đại diện UBND huyện Tuy An tại buổi tiếp dân hôm đó, Chủ tịch UBND xã An Chấn đã có Quyết định số 84/QĐ-CT ngày 16/3/2018 về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Khanh.

13. Trường hợp bà Võ Thị Kim, trú tại thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An trình bày 02 nội dung: Nội dung 1:  Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Tuy An giải quyết lối đi cho bà vì hiện nay lối đi cũ đã bị ông Trần Văn Lộc và ông Đỗ Bảy bít lại không cho sử dụng. Nội dung 2: Cho biết khi nhà nước thi công công trình mở rộng QL1A đã làm nứt vách nhà của bà nên không ở được. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết bồi thường cho bà để bà sửa chữa lại nhà ở.

Đối với nội dung 1: UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy An kiểm tra, giải quyết, có văn bản trả lời cho công dân theo thẩm quyền. Lưu ý, trong quá trình kiểm tra phải xác định rõ con đường cũ có từ bao giờ và con đường đi này là đất công cộng hay nằm trong phạm vi quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Lộc và ông Đỗ Bảy.

Đối với nội dung 2: Giao UBND huyện Tuy An kiểm tra, giải quyết nội dung phản ánh của bà Võ Thị Kim theo đúng quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho công dân theo thẩm quyền.

Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

14. Trường hợp ông Nguyễn Văn Bình, trú tại thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa: Đề nghị UBND tỉnh sớm cho biết kết quả xem xét, quyết định tặng Bằng khen cho ông Bình do đã có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Đối với hồ sơ đề nghị khen thưởng của ông Nguyễn Văn Bình, qua xem xét UBND tỉnh nhận thấy còn có một số nội dung chưa được làm rõ. Do đó, hiện nay UBND tỉnh chưa thể giải quyết khen thưởng cho ông Bình được, đề nghị ông chờ.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Tổng hợp) tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo đơn vị, ngành chức năng có liên quan tiếp tục làm rõ để hoàn tất hồ sơ đề nghị khen thưởng của ông Bình trong thời gian sớm nhất.

15. Trường hợp ông Ngô Xuân Mẫn, trú tại 428 Nguyễn Hồng Sơn, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu (địa chỉ liên hệ: 32 Ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh): Phản ánh việc cây xăng Đức Thanh phường Xuân Thành không đảm bảo về quy chuẩn như: sân bãi để dừng đổ xăng, khoảng cách trụ bơm đến nhà kinh doanh cây xăng không đảm bảo, việc kinh doanh lấn chiếm vỉa hè và xăng dầu dư thừa thải ra từ cây xăng làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh

Tiến nhận đơn đề ngày 28/03/2018 của ông Ngô Xuân Mẫn, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ nội dung trình bày trong đơn kiến nghị trên để có văn bản trả lời cho ông Ngô Xuân Mẫn biết. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

16. Trường hợp ông Tống Văn Thọ, trú tại khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để cơ quan chức năng cho phép gia đình ông được hợp lại các thửa đất tọa lạc tại khu phố 5, thị trấn Hai Riêng giống như trước.

Về nội dung này, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 17. Trường hợp bà Nguyễn Thị Tuấn, trú tại thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa: Cho biết năm 2001, UBND huyện Sơn Hòa thu hồi 600m2 đất giao theo Nghị định 64/CP thuộc quyền sử dụng của bà để cấp cho bà Phan Thị Điểm và ông Trần Văn Hà sử dụng nhưng hiện nay diện tích đất này vẫn còn bỏ trống. Việc này, UBND huyện Sơn Hòa đã thụ lý giải quyết từ tháng 10/2016 đến nay chưa có kết quả. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết việc UBND huyện Sơn Hòa chậm giải đơn khiếu nại của bà.

Về vụ việc này, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát. Tuy nhiên, hiện nay do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp nên UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để tiếp tục xác minh, đề nghị bà chờ kết quả.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: