Trả lời công dân
Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2018 (07/03/2018)
Ngày 6/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2018.

Theo đó, ngày 28/02/2018, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng đã tiếp 09 lượt công dân. Sau khi nghe nội dung trình bày của từng công dân và ý kiến của đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Trường hợp bà Nguyễn Đặng Lâm Thi, trú tại số 92 Duy Tân, phường 5, thành phố Tuy Hòa: Phản ánh việc UBND thành phố Tuy Hòa không thực hiện ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh đối với các nội dung mà bà Thi đã phản ảnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 29/01/2018.

Ghi nhận ý kiến phản ánh của bà Nguyễn Đặng Lâm Thi, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 81/TB-UBND ngày 05/02/2018 và có văn bản thông tin, trả lời dứt điểm cho công dân biết, không để công dân tiếp tục đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh phản ánh về vấn đề này. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 15/3/2018.

Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) theo dõi, đôn đốc UBND thành phố Tuy Hòa chấp hành ý kiến chỉ đạo trên của lãnh đạo UBND tỉnh đối với vụ việc của bà Nguyễn Đặng Lâm Thi.

2. Trường hợp bà Trần Thị Lệ, trú tại khu phố 1, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa: Cho biết đối với vụ việc của bà, liên tiếp tại các buổi tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh vào tháng 7, 8, 11/2017 và tháng 01/2018, lãnh đạo UBND tỉnh đều đã có ý kiến kết luận chỉ đạo yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa sớm giải quyết nhưng đến nay UBND thành phố Tuy Hòa vẫn chưa thực hiện. Do đó, bà Lệ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh có biện pháp để UBND thành phố Tuy Hòa giải quyết dứt điểm vụ việc, không để bà phải đi lại nhiều lần tốn thời gian.

Ghi nhận ý kiến của bà Trần Thị Lệ, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại các buổi tiếp dân định kỳ tháng 7, 8, 11/2017 và tháng 01/2018, không để công dân bức xúc tiếp tục đến Trụ sở tiếp công dân của Tỉnh phản ánh về vấn đề này.

Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND thành phố Tuy Hòa chấp hành ý kiến chỉ đạo trên của lãnh đạo UBND tỉnh đối với vụ việc của bà Trần Thị Lệ.

3. Trường hợp bà Trần Thị Quý (vợ ông Lê Văn Rất), trú tại số 287 đường Bà Triệu, phường 7, thành phố Tuy Hòa: Đề nghị cho biết kết quả giải quyết vụ việc của bà theo Công văn số 6143/UBND-NC ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên.

Vấn đề này, giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) tham mưu UBND tỉnh có văn bản thông tin cho vợ chồng ông Lê Văn Rất và bà Trần Thị Quý biết. Thời gian thực hiện trong tháng 3/2018.

4. Trường hợp ông Nguyễn Tấn Quyên, trú tại thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa: Tố cáo UBND huyện Tây Hòa và UBND xã  Hòa Mỹ Tây cấu kết với Ban quản lý bảo vệ rừng bao che cho một số người phá hủy rừng phòng hộ đầu nguồn sông Bàn Thạch thu tiền bất chính để lại hậu quả cho người dân gánh chịu.

Liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh đã có Công văn số 467/UBND-KT ngày 26/01/2018 giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Thanh Tra tỉnh, các đơn vị liên quan và UBND huyện Tây Hòa kiểm tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Đề nghị ông Nguyễn Tấn Quyên chờ kết quả.

 5. Trường hợp bà Lương Thị Chinh, trú tại thôn Phú Diễn ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa: Phản ánh việc UBND xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa không giải quyết tiền hỗ trợ 10.000.000 đồng hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo cho hộ gia đình bà, trong khi đó hộ bà Đỗ Thị Nhanh cũng giống như hộ gia đình bà lại được nhận được tiền hỗ trợ này. Đồng thời, bà Chinh cũng phản ánh trong quá trình tranh luận về vụ việc của bà, ông Tín - Công chức văn hóa xã hội UBND xã Hòa Đồng đã ứng xử không đúng chuẩn mực của một công chức, có thái độ thách đố bà Chinh.

Tiếp nhận đơn đề ngày 26/01/2018 của bà Lương Thị Chinh, UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tây Hòa kiểm tra, xem xét xử lý nội dung phản ánh nêu trên của bà Chinh theo đúng quy định pháp luật và có văn bản trả lời, thông tin cho công dân biết. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 25/3/2018. Lưu ý: Nếu nội dung phản ánh trên của bà Chinh đối với ông Tín - Công chức văn hóa xã hội UBND xã Hòa Đồng là đúng sự thật thì phải xử lý hoặc đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp ông Nguyễn Tấn Thanh (được ông Nguyễn Tấn Sanh ủy quyền), trú tại khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An trình bày 02 nội dung:Nội dung 1: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Tuy An tổ chức thực hiện Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện Tuy An về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Thanh. Nội dung 2: Phản ánh việc UBND thị trấn Chí Thạnh lập đoàn cưỡng chế tháo dỡ bụi tre thuộc khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An của hộ ông Nguyễn Tấn Sanh.

Đối với nội dung 1: Tại buổi tiếp công dân hôm nay, đại diện UBND huyện Tuy An cho biết hiện nay UBND huyện đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện triển khai thực hiện Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện Tuy An. Do đó, đề nghị ông Thanh chờ kết quả. Yêu cầu UBND huyện Tuy An trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định nói trên phải có văn bản thông tin cho ông Thanh biết, chờ kết quả và không tiếp tục phản ánh vượt cấp.

 Đối với nội dung 2: Giao UBND huyện Tuy An xem xét chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/3/2018.

7. Trường hợp ông Huỳnh Văn Phương và ông Lê Cao Trạng, trú tại thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Tuy An tham dự phiên Tòa giải quyết vụ việc bà Ngô Thị Khanh khởi kiện Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Khanh để có cơ sở sớm giải quyết việc bà Ngô Thị Khanh lấn, chiếm đường đi của cộng đồng. Đồng thời, ông Phương và ông Trạng cho biết TAND tỉnh đã gửi Giấy mời triệu tập UBND huyện Tuy An để giải quyết vụ việc trên nhiều lần nhưng UBND huyện Tuy An không tham dự (thông tin này là do ông Hoàng - TAND tỉnh cung cấp cho các ông biết).

Việc triệu tập tham dự phiên Tòa xét xử vụ án hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính. Tuy nhiên, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Tuy An cần chủ động bố trí, sắp xếp cử đại diện có mặt tại phiên tòa khi có Giấy triệu tập của Tòa án.

8. Trường hợp ông Nguyễn Văn Bình, trú tại thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa: Đề nghị UBND tỉnh sớm cho biết kết quả xem xét, quyết định tặng Bằng khen cho ông Bình do đã có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Vấn đề này, hiện nay UBND tỉnh đang xem xét, đề nghị ông Bình chờ kết quả. Đồng thời, giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Tổng hợp) theo dõi, tham mưu UBND tỉnh có văn bản thông tin cho ông Bình biết về kết quả xem xét, quyết định tặng Bằng khen cho ông Bình do đã có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

9. Trường hợp bà Nguyễn Thị Chín, trú tại thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu: Phản ánh và cho rằng việc thu hồi lại bằng “Tổ quốc ghi công” của ông Đinh Văn Chưu (cậu ruột bà Chín) chỉ được thực hiện khi có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền. Còn đối với Biên bản làm việc ngày 12/02/2018 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội lập khi giải quyết về việc ông Đinh Văn Chưu, bà Chín cũng phản ánh và cho rằng nội dung trong Biên bản này chưa thể hiện đầy đủ ý kiến trình bày của ông Trịnh Ngọc Lân, ông Hồ Văn Miết như thực tế tại buổi làm việc và đã đọc lại cho bà nghe.

Ghi nhận ý kiến phản ánh của bà Chín, UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, làm rõ và hướng dẫn thực hiện việc thu hồi bằng “Tổ quốc ghi công” của ông Đinh Văn Chưu theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, giải thích và trả lời dứt điểm những phản ánh của bà Nguyễn Thị Chín về nội dung liên quan đến Biên bản làm việc ngày 12/02/2018 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội lập khi giải quyết về việc ông Đinh Văn Chưu. Thời gian thực hiện và có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/3/2018. 

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: