Trả lời công dân
Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2018 (07/08/2018)
Ngày 6/8, UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2018.

Ngày 30/7/2018, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến đã tiếp 17 lượt công dân. Sau khi nghe nội dung trình bày của từng công dân và ý kiến của đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Trường hợp vợ chồng ông Nguyễn Cao Vân và bà Nguyễn Thị Thu Thanh, trú tại khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định trả lời kết quả đơn khiếu nại liên quan đến việc giải quyết chế độ phụ cấp thâm niên của ông, bà theo đúng quy định của pháp luật.

Về trường hợp của ông Vân và bà Thanh, thời gian qua UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Đông Hòa kiểm tra, rà soát. Đồng thời, cũng đã có văn bản gửi các Bộ (Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo) xin ý kiến. Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Đông Hòa nghiên cứu, tham mưu giải quyết nhưng kết quả không có cơ sở pháp lý để điều chỉnh phụ cấp thâm niên nhà giáo cho ông Vân, bà Thanh. Tuy nhiên tại buổi tiếp công dân hôm nay, ông Vân và bà Thanh đề nghị trả lời kết quả đơn khiếu nại của ông bà bằng quyết định. Do đó, giao Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc giải quyết chế độ phụ cấp thâm niên của vợ chồng ông Vân-bà Thanh để xem xét giải quyết theo trình tự của Luật khiếu nại năm 2011. Thời gian thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong thời hạn Luật khiếu nại quy định.

2. Trường hợp ông Lê Đức Hiên, trú tại khu phố Phú Thọ 3, Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa trình bày 02 nội dung gồm: Đề nghị UBND huyện Đông Hòa thi hành Bản án phúc thẩm số 02/HC-PT ngày 02/6/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã có hiệu lực pháp luật. Phản ánh việc UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung không giải quyết và trả lời đơn khiếu nại, tố cáo của ông.

Đối với nội dung 1: Vấn đề này, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4110/UBND-NC ngày 24/7/2018 chuyển đơn của ông Lê Đức Hiên để UBND huyện Đông Hòa giải quyết theo quy định. Do đó, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản trên. Đồng thời, trước ngày 10/8/2018 phải báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh biết về lộ trình giải quyết vụ việc và có văn bản thông tin cho công dân biết.

Đối với nội dung 2: Giao UBND huyện Đông Hòa kiểm tra, chỉ đạo UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung giải quyết và trả lời đơn khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, có văn bản thông tin cho công dân biết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/8/2018.

3. Trường hợp ông Huỳnh Thanh Binh, trú tại khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, thụ lý đơn của ông khiếu nại Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 18/02/2018 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa.

Đơn của ông Binh, UBND tỉnh đã tiếp nhận và xem xét. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý theo trình tự Luật khiếu nại năm 2011.    

4. Trường hợp bà Trần Thị Lệ Quân, trú tại thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa trình bày 02 nội dung đó là: Không đồng ý với việc trả lời của Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên đối với nội dung đề nghị xem xét thời gian công tác của bà là giáo viên mầm non xã Hòa Hiệp Bắc từ tháng 12/1980 đến tháng 7/1987 để tính hưởng bảo hiểm xã hội. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xem xét giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng đối với bà.

Đối với nội dung 1: Đề nghị bà Trần Thị Lệ Quân có đơn (kèm theo hồ sơ có liên quan) gửi đến Bảo hiểm xã hội tỉnh. Yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của bà Quân để giải quyết, trả lời theo đúng quy định pháp luật và có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/8/2018.

Đối với nội dung 2: Đề nghị bà Trần Thị Lệ Quân tập hợp lại toàn bộ hồ sơ gửi đến UBND huyện Đông Hòa. Giao UBND huyện Đông Hòa tiếp nhận hồ sơ của bà Trần Thị Lệ Quân chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết theo quy định pháp luật. Đồng thời, có văn bản thông tin cho công dân biết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/8/2018.

5. Trường hợp ông Huỳnh Thanh Sơn, trú tại khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa: Khiếu nại việc UBND huyện Đông Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00886 QSDĐ ngày 30/11/2004 sai diện tích đất thực tế nhưng không đính chính lại theo quy định pháp luật.

Vấn đề này, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Đông Hòa. Đề nghị ông Huỳnh Thanh Sơn có đơn gửi đến Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa tiếp nhận đơn của ông Huỳnh Thanh Sơn để xem xét, giải quyết theo quy định của Luật khiếu nại. Đồng thời, có văn bản thông tin cho công dân biết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/8/2018.

6. Trường hợp ông Hà Minh Sơn, trú tại số 24/135 Nguyễn Thái Học, phường 5, thành phố Tuy Hòa: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết cho ông 01 lô đất tái định cư ở khu tái định cư thôn Phú Lạc, do đất và nhà của gia đình ông đã bị thu hồi giải tỏa để thực hiện Dự án mở rộng cảng Vũng Rô.

Vấn đề này, UBND huyện Đông Hòa đã có Văn bản số 3630/UBND-TNMT ngày 28/6/2018 trả lời ông Hà Minh Sơn. Nếu không đồng ý văn bản trả lời trên của UBND huyện Đông Hòa, ông Sơn có quyền làm đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa.

Giao Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Hà Minh Sơn kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ có liên quan giải quyết theo quy định pháp luật. Đồng thời, có văn bản thông tin cho công dân biết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/8/2018.

7. Trường hợp bà Nguyễn Thị Thu Hiếu, trú tại số 45/11 đường Nguyễn Huệ, khu phố Điện Biên Phủ, phường 5, Tuy Hòa: Cho biết tại buổi đối thoại giải quyết khiếu nại, UBND tỉnh và các ngành chức năng có chỉ đạo, giải quyết cho bà được nhận hỗ trợ đền bù Dự án tiểu công viên thành phố Tuy Hòa giai đoạn 2, 3 do vậy bà tự nguyện rút đơn và UBND tỉnh đã ra Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, từ đó đến nay bà chưa được xem xét, hỗ trợ theo ý kiến của UBND tỉnh tại buổi đối thoại.

Vấn đề này, giao trách nhiệm cho Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc UBND thành phố Tuy Hòa thực hiện ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi đối thoại với bà Thu Hiếu, có văn bản thông tin cho công dân biết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/8/2018.

8. Trường hợp ông Lương Văn Đức - Phó giám đốc Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Phú Khánh, địa chỉ 151 Lê Trung Kiên, phường 2, thành phố Tuy Hòa: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, phúc đáp nội dung Công văn số 1904/ĐS-QLHT ngày 05/7/2016 của Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

Ghi nhận đề nghị của ông Lương Văn Đức. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Đầu tư-Xây dựng) kiểm tra lại việc tiếp nhận văn bản đến đối với công văn trên. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xử lý và phúc đáp theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện trước ngày 25/8/2018.

9. Trường hợp bà Trần Thị Thanh Trúc, bà Nguyễn Thị Thảo và bà Lê Thị Lệ Thủy, trú tại số 48, 50 Lê Trung Kiên, phường 1, thành phố  Tuy Hòa: Cho biết 03 hộ gia đình các bà đều bị ảnh hưởng sạt lở của Núi Nhạn, được xác định trong danh sách di dời từ năm 2011 và hiện nay công trình nhà ở của 03 hộ đã xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn chưa được di dời, trong khi các hộ khác đã được giải quyết cho di dời đến nơi ở mới. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để được sửa chữa lại nhà ở hoặc cho di dời đến nơi ở khác để đảm bảo an toàn và có nơi ăn chốn ở ổn định.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của bà Trần Thị Thanh Trúc, bà Nguyễn Thị Thảo và bà Lê Thị Lệ Thủy. Giao UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra, trả lời cho công dân và có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/8/2018.

10. Trường hợp ông Trần Đình Thọ, trú tại số 90 Duy Tân, phường 5, thành phố Tuy Hòa: Đề nghị cho biết tại sao UBND thành phố Tuy Hòa lại thu hồi Giấy CNQSDĐ của ông và yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa phải cấp lại Giấy CNQSDĐ cho ông. Đồng thời, phản ánh việc bà Nguyễn Đặng Lâm Thi nhiều lần khiếu nại gia đình ông là không đúng, vì bà Thi là người không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Vấn đề này không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, đề nghị ông Trần Đình Thọ gửi đơn đến UBND thành phố Tuy Hòa. Yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa tiếp nhận đơn của ông Trần Đình Thọ kiểm tra, giải quyết trả lời dứt điểm không để vụ việc kéo dài dẫn đến tình trạng công dân khiếu nại vượt cấp. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/8/2018.

11. Trường hợp bà Phạm Bảo Trân (được ông Ngô Quých ủy quyền), trú tại 12/15 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa: Cho biết bà đã nhiều lần nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ngô Quých đối với thửa đất 322 và thửa 752, thuộc tờ bản đồ 303B, tọa lạc tại thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa theo Bản án số 10/2017/HCPT ngày 25/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã có hiệu lực pháp luật và Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 148/QĐ-CCTHADS ngày 06/11/2017 của Chi cục Thi hành án thành phố Tuy Hòa nhưng không được giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo để UBND thành phố Tuy Hòa, UBND xã Bình Ngọc tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên cho vợ chồng ông Ngô Quých.

Vấn đề này, giao UBND thành phố Tuy Hòa tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Ngô Quých kiểm tra, xem xét chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/8/2018.

12. Trường hợp bà Nguyễn Thị Tuyến, trú tại thôn Phú Tân 1, xã An Cư, huyện Tuy An: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Tuy An sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà đối với thửa đất số 905, tờ bản đồ số 07, diện tích 927m2 đất 2 lúa.

Tại buổi tiếp dân hôm nay, đại diện UBND huyện Tuy An cho biết đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên của bà Nguyễn Thị Tuyến, hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo giải quyết và cam kết giải quyết dứt điểm trong tháng 8/2018. Đề nghị bà Tuyến liên hệ UBND huyện Tuy An để chờ kết quả giải quyết.

13. Trường hợp bà Võ Thị Kim, trú tại thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An trình bày 02 nội dung: Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết bồi thường cho bà để bà sửa chữa lại nhà ở, vì công trình nhà ở của bà hiện nay đã xuống cấp do bị ảnh hưởng thi công công trình mở rộng QL1A. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc vợ chồng ông Trần Văn Lộc cố ý đánh ông Nguyễn Văn Sô (con bà Kim) gây thương tích.

Đối với nội dung 1: Theo ý kiến của đại diện UBND huyện Tuy An tại buổi tiếp dân hôm nay, đối với trường hợp của bà Kim, UBND huyện Tuy An đã có Văn bản trả lời số 134/UBND ngày 27/4/2018.

 Đối với nội dung 2: Theo Công an thị xã Sông Cầu cho biết, vụ việc này đã có thông báo kết quả giải quyết của Công an thị xã Sông Cầu tại Văn bản số 469/TB-CSĐT ngày 26/7/2018. 

 14. Trường hợp bà Phan Thị Nở và bà Huỳnh Thị Hiền, trú tại thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An: Cho biết việc thi công mở rộng Quốc lộ 1A đã làm bít dòng chảy của các dòng suối trên đèo Quán Cau nên khi trời mưa, nước mưa không thoát được tràn vào nhà dân, đe dọa tính mạng và làm thiệt hại tài sản của người dân. Vấn đề này, các hộ dân đã có đơn phản ánh, kiến nghị gửi đến Cục Quản lý Đường bộ III.3, Tổng cục đường bộ Việt Nam và cũng đã nhận được văn bản phản hồi vào tháng 6/2017 trả lời sẽ triển khai khắc phục trong thời gian đến nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của bà Phan Thị Nở và bà Huỳnh Thị Hiền. Giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi và có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm, sớm xem xét giải quyết. Đề nghị các bà chờ kết quả.

15. Trường hợp bà Võ Thị Cúc, trú tại thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp, chỉ đạo UBND huyện Tuy An tổ chức thực hiện Quyết định số 516/QĐ-CT ngày 04/5/2016 của Chủ tịch UBND huyện Tuy An về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Võ Thị Cúc.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của bà Võ Thị Cúc. Giao trách nhiệm cho  Thanh tra tỉnh kiểm tra việc thực hiện Quyết định trên của Chủ tịch UBND huyện Tuy An. Đồng thời, có văn bản thông tin cho công dân được biết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/8/2018.

16. Trường hợp ông Phạm Hồng Tuyến, trú tại số 06 Mạc Đĩnh Chi, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa: Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Phú Hòa giao đất ở cho gia đình ông theo Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 17/11/2015 của UBND xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa.

Vấn đề này, đề nghị ông Phạm Hồng Tuyến có đơn trình bày rõ nhu cầu, nguyện vọng và cam kết cụ thể việc xin đất ở gửi đến UBND xã Hòa Trị, UBND huyện Phú Hòa.

Giao UBND huyện Phú Hòa xem xét đơn, tình hình thực tiễn của địa phương báo cáo và đề xuất cho UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra báo cáo của UBND huyện Phú Hòa và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

17. Trường hợp ông Huỳnh Anh Tuấn, trú tại thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo để UBND huyện Phú Hòa giải quyết dứt điểm vụ việc tranh chấp đất giữa ông Huỳnh Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Quế.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của ông Huỳnh Anh Tuấn. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát lại toàn bộ vụ việc và có văn bản báo cáo kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý. Thời gian thực hiện trước ngày 25/8/2018.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: