Trả lời công dân
Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Tuấn trú tại Khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, (20/04/2018)
Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, (trú tại Khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân) khiếu nại Điều 1 Quyết định số 6136/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân về việc thi hành kỷ luật cách chức đối với ông, Đội trưởng Đội quản lý đô thị huyện Đồng Xuân.

Trước đó, ngày 26/12/2017 Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân có Quyết định số 6136/QĐ-UBND về thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Đội trưởng Đội quản lý Đô thị huyện.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, ngày 31/01/2018 ông Tuấn có đơn gửi UBND tỉnh, khiếu nại các nội dung:

Nội dung 1: Thể thức, nội dung văn bản tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân có sai sót chính tả, không thực hiện quyết định được.

Nội dung 2: Khiếu nại Điều 1, Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân: giữ nguyên Điều 1, Quyết định số 6136/QĐ-UBND ngày 26/12/2107 của Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân về việc xử lý kỷ luật cách chức đối với ông.

Qua kết quả thẩm tra, xác minh 02 nội dung khiếu nại, UBND tỉnh quyết định công nhận nội dung khiếu nại của ông Tuấn về sai sót lỗi chính tả tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân là đúng. Đồng thời, không công nhận nội dung khiếu nại Điều 1 Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân: giữ nguyên Điều 1 Quyết định số 6136/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân về việc xử lý kỷ luật cách chức đối với ông Tuấn.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân rà soát, sửa lỗi chính tả tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân về giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cơ quan, cá nhân trong việc thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại chưa đúng quy định.

Vĩnh Ái

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: