Trả lời công dân
Giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của bà Lê Thị Hoa (08/09/2017)
Bà Lê Thị Hoa, trú tại: Lô H22 khu phố Nguyễn Thái Học, phường 5, thành phố Tuy Hòa có đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh khiếu nại Quyết định số 889/QĐ-CT về việc giải quyết khiếu nại của bà.

Ngày 7-9, UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hoa với nội dung như sau:

Bà Lê Thị Hoa có đơn khiếu nại gửi UBND huyện Tuy An với 02 nội dung. Nội dung 1: yêu cầu UBND huyện Tuy An đo đạc, áp giá đền bù cho bà phần diện tích đất đã được UBND huyện Tuy An làm đường trước đây vào khoảng năm 2003-2004 nhưng chưa được bồi thường với diện tích khoảng 2.100m2 (rộng khoảng 7m, ngang khoảng 300m) riêng phần diện tích đất bồi thường hiện nay theo dự án: Nâng cấp kè, đường giao thông, cống ngăn mặn và thoát lũ An Cư-An Hiệp-An Hòa, gia đình bà Hoa không khiếu nại. Nội dung 2: yêu cầu UBND huyện Tuy An chỉ đạo UBND xã An Hiệp xem xét giải quyết cho bà được lập thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà phần diện tích đất còn lại, bà Hoa cho biết gia đình bà đã làm thủ tục nhiều lần nhưng UBND xã An Hiệp không giải quyết.

Ngày 11/4/2017, Chủ tịch UBND huyện Tuy An ban hành Quyết định số 889/QĐ-CT về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hoa, có nội dung:

“Công nhận một phần nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Hoa: Việc bà Lê Thị Hoa đề nghị UBND huyện Tuy An chỉ đạo UBND xã An Hiệp xem xét giải quyết cho bà được lập thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà phần diện tích đất còn lại là có cơ sở và phù hợp với quy định của pháp luật. Giao trách nhiệm UBND xã An Hiệp lập thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Lê Thị Hoa theo quy định pháp luật.

Không thụ lý giải quyết nội dung đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hoa: Khiếu nại yêu cầu UBND huyện Tuy An đo đạc, áp giá đền bù cho bà phần diện tích đất đã được UBND huyện làm đường trước đây, nhưng chưa được bồi thường, vì không phù hợp theo quy định của pháp luật.”

Không đng ý vi nội dung Quyết đnh trên, ngày 18/4/2017 bà Lê Thị Hoa có đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh. Ngày 25/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 836/QĐ-UBND giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, xác minh. Ngày 09/8/2017, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 476/BC-STNMT. Qua kết quả thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại của cơ quan chức năng, UBND tỉnh kết luận như sau:   

Việc bà Lê Thị Hoa yêu cầu đo đạc, áp giá đền bù cho bà phần diện tích đất đã được làm đường trước đây nhưng chưa được bồi thường là không có cơ sở để xem xét. Vì việc thi công đoạn đường từ Cầu đường sắt xuống Đập Đồng Láng do UBND xã An Hiệp thực hiện vào năm 2003-2004, gia đình bà không có đơn khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền để được giải quyết đến năm 2016, gia đình bà Lê Thị Hoa khiếu nại là hết thời hiệu khiếu nại theo quy định tại Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011 “Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính”.

Việc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy An có thiếu sót trong việc ban hành 02 bảng tính chi tiết có giá trị bồi thường khác nhau dẫn đến việc phát sinh khiếu nại, yêu cầu UBND huyện Tuy An chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy An kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện bồi thường.

Từ những cơ sở trên, UBND tỉnh quyết định không công nhận nội dung đơn khiếu nại đề ngày 18/4/2017 của bà Lê Thị Hoa; trú tại: Lô H22 khu phố Nguyễn Thái Học, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên khiếu nại Quyết định số 889/QĐ-CT ngày 11/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện Tuy An, vì không có cơ sở pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy An chỉ đạo UBND xã An Hiệp hướng dẫn gia đình bà Lê Thị Hoa lập thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: