Trả lời công dân
Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn, trú tại Khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, thành phố Tuy Hòa (09/06/2017)
Ngày 8-6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1134/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn khiếu nại Quyết định số 6661/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông bà. Cụ thể như sau:

Theo nội dung Đơn khiếu nại đề ngày 02/3/2016 của ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn gửi Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa và Biên bản làm việc ngày 14/3/2016 của Ban Tiếp công dân thành phố Tuy Hòa với ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn, nội dung khiếu nại gồm có: Giá bồi thường đất thấp. Giá bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc thấp (bồi thường 50% giá trị công trình, vật kiến trúc). Giá bồi thường cây trồng thấp, trong đó áp giá bồi thường đối với 41 cây quất giống không đúng. Không bồi thường đối với 200 cây mai con. Yêu cầu được hỗ trợ ổn định đời sống cho hộ gia đình ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn. Yêu cầu được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn. Yêu cầu hỗ trợ cho ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn mỗi người một lô đất tái định cư.

Tại Quyết định số 6661/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn (lần đầu) với nội dung: Công nhận các nội dung khiếu nại: áp giá bồi thường nhầm đối với 41 cây quất giống loại B, đề nghị bồi thường 200 cây mai ngoài đất còn nhỏ của ông Trần Tấn Cường, bà Trần Thị Thanh Nhàn. Không công nhận các nội dung khiếu nại: giá đất bồi thường thấp, giá hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng trên đất thấp, giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng thấp, đề nghị bán cho mỗi người một lô đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, đề nghị hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm của ông Trần Tấn Cường, bà Trần Thị Thanh Nhàn.

Ngày 03/01/2017, ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh gồm có 05 nội dung khiếu nại như sau: Giá bồi thường đất thấp; Giá bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc thấp; Yêu cầu được hỗ trợ ổn định đời sống; Yêu cầu được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; Yêu cầu bán cho ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn mỗi người một lô đất tái định cư.

Qua kết quả thẩm tra, xác minh, nhận xét của cơ quan chức năng, UBND tỉnh kết luận về các nội dung khiếu nại của ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn như sau:

Thứ nhất, việc ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn khiếu nại giá bồi thường đất thấp là không có cơ sở. Vì giá đất bồi thường cho thửa đất của ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn (chung với ông Chu Quang Huy và ông Chu Quang Huyền) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng Dự án: Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên (Khu vực 2) là 105.000đồng/m2.

Thứ hai, căn cứ Điểm c Khoản 6 Điều 25 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên thì việc ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn khiếu nại giá bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc thấp là không có cơ sở. Vì nhà cửa, vật kiến trúc này được tạo lập trái quy định vào năm 2009 nên chỉ được hỗ trợ 50% mức bồi thường.

Thứ ba, việc ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn khiếu nại yêu cầu được hỗ trợ ổn định đời sống là không có cơ sở. Vì ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn không thuộc đối tượng sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Thứ tư, việc ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn khiếu nại yêu cầu được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm là không có cơ sở. Vì ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn không thuộc đối tượng sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Thứ năm, việc ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn khiếu nại yêu cầu bán cho mỗi người một lô đất tái định cư là không có cơ sở. Vì ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn không bị thu hồi đất ở theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai năm 2013 quy định các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: “c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở”.

Từ những cơ sở trên, UBND tỉnh quyết định không công nhận nội dung khiếu nại của ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn khiếu nại Quyết định số 6661/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn, vì không có cơ sở pháp luật. Đồng thời, công nhận Quyết định số 6661/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Tấn Cường và bà Trần Thị Thanh Nhàn, là có cơ sở pháp luật.

 

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: