Trả lời công dân
Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phương trú tại thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến (TP.Tuy Hòa) (06/02/2018)
Ngày 06/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phương, trú tại Thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa khiếu nại Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà.

Theo nội dung đơn giải quyết, thực hiện Thông báo số 88/TB-UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng vị trí đóng quân Đoàn tên lửa bờ/Quân chủng Hải quân tại tỉnh Phú Yên (Dự án Đoàn tên lửa bờ), UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và UBND xã Bình Kiến tham mưu UBND thành phố lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ngày 29/4/2016, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2769/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hộ ông Nguyễn Văn Thọ, bà Nguyễn Thị Phương không được bồi thường đối với thửa đất số 86, diện tích 1.631,8m2 mà hỗ trợ về đất cho UBND xã Bình Kiến. Không đồng ý quyết định nêu trên, ngày 04/7/2016 bà Nguyễn Thị Phương, có đơn khiếu nại gửi đến UBND thành phố với nội dung: UBND thành phố thu hồi đất để thực hiện dự án nhưng không bồi thường về đất đối với thửa đất số 86, diện tích 1.631,8m2.

Ngày 26/7/2017, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 3267/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu, với nội dung: Không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phương vì nội dung khiếu nại không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Không đồng ý kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND thành phố, ngày 16/11/2017 bà Nguyễn Thị Phương tiếp tục có đơn khiếu nại gửi đến UBND tỉnh. Ngày 17/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2266/QĐ-UBND về việc giao Chánh Thanh tra tỉnh thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phương.

Tại Biên bản làm việc với Thanh tra tỉnh ngày 28/11/2017, bà Nguyễn Thị Phương trình bày nội dung khiếu nại: Khiếu nại Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Đoàn tên lửa bờ, nhưng không phê duyệt bồi thường về đất cho vợ chồng bà đối với thửa đất số 86, diện tích 1.631,8m2. Ngoài ra, bà Phương có phản ảnh một số hộ dân sử dụng đất công ích do UBND xã Bình Kiến quản lý như trường hợp của bà nhưng được UBND thành phố bồi thường về đất, gồm các ông: Lương Công Dư, Nguyễn Lức, Đoàn Ngọc Quang.

Qua kết quả thẩm tra, xác minh của cơ quan chức năng, UBND tỉnh kết luận như sau:

Thứ nhất, về nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phương: Thửa đất số 86, diện tích 1.631,8m2, đo đạc năm 1994 là thửa đất số 246, diện tích 1.620m2 mà bà Nguyễn Thị Phương đang khiếu nại đã được UBND xã Bình Kiến vào Sổ địa chính để quản lý; diện tích đất này sản xuất không hiệu quả, nên UBND xã Bình Kiến không lập hợp đồng cho thuê đất đối với vợ chồng ông Thọ, bà Phương; sau đó vợ chồng ông Thọ, bà Phương chiếm sử dụng sản xuất nông nghiệp; trong quá trình vợ chồng ông Thọ, bà Phương sử dụng đất, UBND xã không lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính; vợ chồng ông Thọ, bà Phương cũng không đăng ký kê khai quyền sử dụng đất, không nộp thuế với cơ quan Nhà nước.

Mặt khác, khi thực hiện Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ, hộ ông Nguyễn Văn Thọ đã được UBND thị xã Tuy Hòa quyết định giao đất sản xuất nông nghiệp cho 6 nhân khẩu, với tổng diện tích 5.184 m2. Qua làm việc, bà Phương trình bày, hộ bà đã được UBND thị xã Tuy Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích nêu trên.

Căn cứ khoản 1 Điều 82 Luật đất đai năm 2013, quy định: Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây: Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này”; điểm d, khoản 1 Điều 76, quy định: “Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn”. Do đó, việc bà Phương khiếu nại đề nghị bồi thường về đất đối với thửa đất 86, diện tích 1.631,8m2 là không có cơ sở pháp luật để xem xét giải quyết.

Thứ hai, về xác định thửa đất đang khiếu nại của hộ ông Thọ, bà Phương: Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Phương, xác định không đúng thửa đất, cụ thể: Thửa đất bà Nguyễn Thị Phương đang khiếu nại là thửa đất số 246, diện tích 1.620m2, tờ bản đồ 206A lập năm 1994, loại đất công ích, tuy nhiên trong quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu Chủ tịch UBND thành phố xác định là thửa 528, diện tích 1.505m2, loại đất công ích do UBND xã Bình Kiến quản lý là nhầm lẫn, thiếu sót.

Thứ ba, về nội dung phản ảnh của bà Nguyễn Thị Phương: Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Tuy Hòa. Đề nghị bà Phương liên hệ với UBND thành phố để được xem xét, trả lời.

Từ những cơ sở nêu trên, UBND tỉnh quyết định không công nhận nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phương, trú tại thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa khiếu nại Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Phương, vì không có cơ sở pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa đính chính lại số hiệu thửa đất số 528 thành thửa đất số 246, diện tích 1.620m2, tờ bản đồ 206A, loại đất công ích tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 3267/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phương. Đồng thời, chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát các trường hợp mà bà Phương phản ảnh cho rằng các hộ dân sử dụng đất công ích do UBND xã Bình Kiến quản lý như trường hợp của bà nhưng được UBND thành phố bồi thường về đất, gồm các hộ: Lương Công Dư, Nguyễn Lức, Đoàn Ngọc Quang.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: