Trả lời công dân
Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Thúy, trú tại thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa (07/11/2017)
Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Thúy (trú tại thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa) khiếu nại Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hoà về giải quyết đơn của bà.

Trước đó, bà Đặng Thị Thúy khiếu nại Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Liên (chồng của bà Đặng Thị Thúy, đã ly hôn năm 2010), yêu cầu phải chi trả tiền bồi thường cho bà Đặng Thị Thúy và ông Trần Liên.

Nội dung khiếu nại của bà Đặng Thị Thúy đã được Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa giải quyết tại Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 1691/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 với nội dung: “không công nhận nội dung khiếu nại của bà Đặng Thị Thúy theo đơn đề ngày 15/6/2016”. Bà Đặng Thị Thúy không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, nên tiếp tục gửi khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 9/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBND giao Chánh Thanh tra tỉnh thẩm tra, xác minh.

Qua kết quả thẩm tra, xác minh của cơ quan chức năng đối với đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Thúy, UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong quá trình Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa lập phương án bồi thường, bà Đặng Thị Thúy không thực hiện trách nhiệm kê khai của người bị thu hồi đất theo “Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” quy định tại Khoản 2 Điều 28 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND tỉnh Phú Yên. Căn cứ các biên bản công khai chủ trương thu hồi đất và việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND xã Hòa Xuân Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa cũng như trình bày của bà Đặng Thị Thúy, bà Thúy biết việc ông Trần Liên tự thực hiện kê khai và xác nhận kiểm kê đất đai, tài sản, biết việc UBND huyện Đông Hòa ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 về việc thu hồi diện tích đất của hộ ông Trần Liên, Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Công trình: Tuyến đường chính phục vụ dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả (Đoạn từ Km1+200 đến Cầu số 2), trong đó ghi tên ông Trần Liên là người bị thu hồi đất và được bồi thường, hỗ trợ, nhưng bà không có khiếu nại gì. Đồng thời, bà Thúy xác nhận là đồng ý cho ông Liên đại diện cho bà và các con trong việc kê khai, thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quá trình thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ.

Hơn nữa, bà Đặng Thị Thúy xác nhận có nhận của ông Trần Liên 30.000.000 đồng từ số tiền bồi thường, hỗ trợ và sẽ không khiếu nại nữa nếu ông Trần Liên đưa thêm cho bà 45.689.500 đồng để đủ 75.689.500 đồng (50% số tiền bồi thường, hỗ trợ). Do đó, đây là việc thỏa thuận giữa bà Đặng Thị Thúy và ông Trần Liên, không liên quan gì đến trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa.

Như vậy, việc bà Đặng Thị Thúy khiếu nại Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Trần Liên là không có cơ sở. Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Trần Liên là phù hợp và đúng quy định tại Điểm b Khoản 11 Điều 28 Quy định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND tỉnh Phú Yên: “Trong thời hạn không quá mười ngày (10) ngày, kể từ ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tham mưu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng được bồi thường, hỗ trợ”.

Sau khi Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa ban hành Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Trần Liên và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Liên ngày 31/10/2013, bà Đặng Thị Thúy đã khiếu nại đến UBND huyện Đông Hòa trong thời hiệu quy định tại buổi tiếp công dân ngày 14/11/2013 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa và tiếp tục khiếu nại nhiều lần sau đó. Mặc dù UBND huyện có nhiều văn bản giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện kiểm tra, trả lời khiếu nại của bà Đặng Thị Thúy nhưng không thụ lý giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 27 Luật Khiếu nại. Ngày 15/6/2016, bà Đặng Thị Thúy tiếp tục có Đơn khiếu nại về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Liên, Chủ tịch UBND huyện đã thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Thúy là phù hợp, đảm bảo quyền lợi của người khiếu nại.

Việc chậm thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Thúy, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa rút kinh nghiệm. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện rút kinh nghiệm trong việc chậm tham mưu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa xử lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Từ những cơ sở trên, UBND tỉnh quyết định không công nhận nội dung khiếu nại của bà Đặng Thị Thúy khiếu nại đối với Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Thúy, vì không có cơ sở pháp luật. Đồng thời, công nhận Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 1691/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, là có cơ sở pháp luật.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: