Trả lời công dân
Giải quyết đơn của bà Phạm Thị Phi (huyện Sơn Hòa) (08/01/2018)
Ngày 5/1, UBND tỉnh có Quyết định giải quyết đơn khiếu nại bà Phạm Thị Phi, trú tại 123 Trần Phú, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, khiếu nại Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa về việc giải quyết đơn tranh chấp đất của ông Huỳnh Văn Thanh (127 Trần Phú, khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa).

Theo đơn đề ngày 02/3/2017 của ông Huỳnh Văn Thanh có nội dung tranh chấp đất với vợ chồng ông Nguyễn Văn Ý như sau: Năm 1988, ông Huỳnh Văn Thanh được Nhà nước giao lô đất xây dựng nhà ở, địa chỉ số nhà 127 Trần Phú, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa. Phía sau lô đất ở của ông Thanh có khoảng đất trống hơn 100m2, gia đình ông Thanh sử dụng trồng hoa màu và rào dậu xung quanh đất này. Đến tháng 05/2016, gia đình ông Thanh đi vắng, ông Nguyễn Văn Ý đã qua tháo dỡ rào và nâng nền trên phần diện tích đất nêu trên. Ông Huỳnh Văn Thanh đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết để vợ chồng ông Nguyễn Văn Ý và vợ bà Phạm Thị Phi trả lại đất cho ông.

Ngày 19/6/2017, UBND huyện Sơn Hòa ban hành Quyết định số 1049/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn tranh chấp đất của ông Huỳnh Văn Thanh, có nội dung: Công nhận nội dung đơn tranh chấp đất của ông Huỳnh Văn Thanh là đúng. Đề nghị ông Nguyễn Văn Ý trả lại phần diện tích đất tranh chấp 100m2 cho ông Huỳnh Văn Thanh sử dụng. Đối với kinh phí do ông Nguyễn Văn Ý đổ đất nâng nền thì 02 bên tự thỏa thuận chi trả. Trường hợp không thỏa thuận được thì khởi kiện ra Tòa án nhân dân để giải quyết theo thẩm quyền. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Củng Sơn mời ông Huỳnh Văn Thanh và ông Nguyễn Văn Ý để tổ chức xác định ranh giới, đo đạc, cắm mốc phần diện tích 100m2 đất tranh chấp để giao trả cho ông Huỳnh Văn Thanh sử dụng.

Không đồng ý nội dung giải quyết của UBND huyện Sơn Hòa, ngày 10/7/2017 bà Phạm Thị Phi có đơn gửi UBND tỉnh. Ngày 04/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1532/QĐ-UBND giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, xác minh.

Qua kết quả thẩm tra, xác minh của cơ quan chức năng, UBND tỉnh kết luận như sau: Việc bà Phạm Thị Phi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét không công nhận phần diện tích đất 164m2 (theo kết quả đo đạc của Sở TN&MT) hiện đang tranh chấp cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh là có cơ sở theo quy định pháp luật. Vì:

Qua kết quả làm việc với các hộ dân sinh sống xung quanh khoảng năm 1989 và các hộ bà Phạm Thị Phi, bà Nguyễn Thị Thanh đều xác nhận diện tích đất 616,5m2 trong đó có 164m2 đất hiện đang tranh chấp trước đây bà Thanh có sử dụng trồng rau muống đều là đất do Nhà nước quản lý.

Theo Đơn xin mượn đất HTX NN Tây Củng Sơn của gia đình bà Phi từ năm 1989, thời gian 03 năm (từ năm 1989 đến năm 1992) đã hết thời hạn mượn đất. Khi thực hiện nghị định 64-CP của Chính phủ về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng tại thị trấn Củng Sơn, HTX NN Tây Củng Sơn bàn giao đất lại cho UBND thị trấn Củng Sơn quản lý nhưng UBND thị trấn Củng Sơn quản lý không chặt chẽ, không rà soát kiểm tra nên để các hộ dân chiếm sử dụng, UBND thị trấn Củng Sơn đã nhận thiếu xót trong công tác quản lý đất đai và xin kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đồng thời, tại Tờ bản đồ số 26, đo đạc năm 2000, vị trí đất tranh chấp thuộc 02 thửa đất số 165, diện tích 398m2 và thửa số 142, diện tích 1.456m2, loại đất lúa (LUC), vào sổ mục kê quyển số 1, thửa số 165, diện tích 398m2, mục đích sử dụng đất lúa, do ông Nguyễn Yển đứng tên sử dụng; thửa số 142, mục đích sử dụng đất lúa do ông Vũ Văn Thanh sử dụng; theo Bản đồ đo đạc năm 2012, vị trí đất tranh chấp thuộc thửa đất số 169, diện tích 862,3m2 thuộc Tờ bản đồ số 62 vào sổ mục kê quyển số 02, trang số 141, diện tích 862,3m2, mục đích sử dụng đất lúa, do ông Nguyễn Yển đứng tên sử dụng. Qua làm việc UBND TT Củng Sơn xác định đất này là đất do UBND TT Củng Sơn quản lý nhưng do sai sót nhầm lẫn khi đo đạc chỉnh lý đã quy chủ cho các hộ trên.

Từ những cơ sở trên, UBND tỉnh quyết định công nhận một phần nội dung đơn khiếu nại đề ngày 10/7/2017 của bà Phạm Thị Phi. Cụ thể: không công nhận việc giao phần diện tích 164m2 đất quản lý sử dụng cho bà Nguyễn Thị Thanh (chồng ông Huỳnh Văn Thanh) theo Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND huyện Sơn Hòa về việc giải quyết đơn tranh chấp đất của ông Huỳnh Văn Thanh. Đối với nội dung bà Phạm Thị Phi đề nghị Nhà nước cho gia đình bà thuê lại toàn bộ diện tích đất 616,5m2 để tiếp tục sử dụng đất trồng hoa màu thì gia đình bà Phi liên hệ UBND huyện Sơn Hòa để được xem xét theo quy định pháp luật.

Không công nhận Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND huyện Sơn Hòa về việc giải quyết đơn tranh chấp đất của ông Huỳnh Văn Thanh. Vì phần diện tích đất bà Phạm Thị Phi (chồng ông Nguyễn Văn Ý) tranh chấp với bà Nguyễn Thị Thanh (chồng ông Huỳnh Văn Thanh) là đất do Nhà nước quản lý.

UBND tỉnh giao UBND huyện Sơn Hòa chỉ đạo UBND thị trấn Củng Sơn quản lý toàn bộ diện tích 616,5m2 đất mà bà Phạm Thị Phi, bà Nguyễn Thị Thanh đang sử dụng và tranh chấp; tổ chức cho thuê theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm điểm tập thể cá nhân có liên quan đến sai sót trong quá trình quy chủ đo đạc bản đồ địa chính. UBND thị trấn Củng Sơn xử lý vi phạm hành chính đối với việc vợ chồng bà Phạm Thị Phi và ông Nguyễn Văn Ý đối với hành vi tự ý đổ đất lấn, chiếm đất của Nhà nước và buộc bà Phạm Thị Phi phải di dời toàn bộ khối lượng đất đã đổ trả lại hiện trạng đất ban đầu trước khi vi phạm theo quy định pháp luật. Rà soát chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định đối với phần diện tích đất 616,5m2 do các hộ dân chiếm sử dụng nói riêng và trên địa bàn thị trấn Củng Sơn nói chung.

Nếu không đồng ý Quyết định này, bà Phạm Thị Phi và các cá nhân có liên quan có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: