Trả lời công dân
Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Cảnh, trú tại Thôn Phước Long, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa (13/03/2018)
Ngày 09/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 471/QĐ-UBND, giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Cảnh (trú tại Thôn Phước Long, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa) khiếu nại Quyết định số 5481/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông. Theo đó, không công nhận nội dung khiếu nại của ông Phan Văn Cảnh yêu cầu bồi thường diện tích 1.720m2 là loại đất trồng cây hàng năm khác, vì không có cơ sở pháp luật.

Trước đó, ngày 14/12/2017, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa ban hành Quyết định số 5481/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Phan Văn Cảnh, với nội dung: Không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Phan Văn Cảnh vì nội dung khiếu nại không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Không đồng ý kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, ngày 28/12/2017, ông Phan Văn Cảnh tiếp tục có đơn khiếu nại gửi đến UBND tỉnh. Ngày 05/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND giao Chánh Thanh tra tỉnh thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại của ông Phan Văn Cảnh. Ngày 10/01/2018, Chánh thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-TTr về việc xác minh nội dung khiếu nại và thành lập Tổ xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Văn Cảnh.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh của cơ quan chức năng. UBND tỉnh kết luận như sau:

Về nội dung ông Cảnh đề nghị bồi thường về đất, diện tích 1.720m2 loại đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích đất 1.720m2, thuộc một phần thửa đất số 83, diện tích 56.175m2, tờ bản đồ số 117B mà ông Cảnh đang khiếu nại có nguồn gốc là đất rừng phòng hộ đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt năm 1998, sau đó rà soát điều chỉnh quy hoạch đất rừng sản xuất năm 2007; đã vào Sổ mục kê và Sổ địa chính năm 1998 để quản lý, thể hiện là đất lâm nghiệp khác. Đến năm 1999 UBND xã Hòa Tâm xác nhận giao đất cho ông Cảnh và ông Cảnh xây dựng nhà ở. Qua đó cho thấy năm 1998 đã có quy hoạch là đất rừng phòng hộ, nhưng đến năm 1999 UBND xã Hòa Tâm đã xác nhận, thống nhất giao đất cho ông Cảnh là trái quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp (UBND xã Hòa Tâm đã thừa nhận tại Biên bản làm việc ngày 23/01/2018 với Thanh tra tỉnh); quá trình sử dụng đất ông Cảnh lấn, mở rộng thêm diện tích đất, sử dụng để trồng bạch đàn, dương liễu, nhãn, mãng cầu và một số loại cây khác, cho đến năm 2017, UBND huyện Đông Hòa thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô. Việc sử dụng đất của ông Cảnh không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Căn cứ Điều 3, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính Phủ, quy định: Trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ ... thì loại đất được xác định như sau: Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng. Trường hợp đang sử dụng, đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất. Mặt khác, trường hợp ông Cảnh đã được UBND tỉnh cho phép chủ trương tại Thông báo số 772/TB-UBND ngày 17/11/2014 là bồi thường 250m2 đất ở; phần diện tích đất còn lại bồi thường đất rừng sản xuất. Do đó, việc ông Cảnh đề nghị bồi thường diện tích 1.720m2 đất trồng cây hàng năm khác là không có cơ sở pháp luật để xem xét giải quyết.

Về nội dung đề nghị hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất là 24 tháng và nội dung phản ánh của ông Phan Văn Cảnh, UBND tỉnh không xem xét, giải quyết vì tại buổi đối thoại qua giải thích của các cơ quan, đơn vị, ông Phan Văn Cảnh đã thống nhất.

Từ những cơ sở trên, UBND tỉnh quyết định không công nhận nội dung khiếu nại của ông Phan Văn Cảnh yêu cầu bồi thường diện tích 1.720m2 là loại đất trồng cây hàng năm khác, vì không có cơ sở pháp luật.

Đây là Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2. Nếu không đồng ý với Quyết định này ông Phan Văn Cảnh có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: