Thông tin hoạt động Văn phòng UBND tỉnh
Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh năm 2018 (08/03/2018)
Ngày 6/3, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh năm 2018.

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, đối với nội bộ cơ quan, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, từng bước nâng cấp, hoàn thiện Trang thông tin điện tử Tỉnh, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh. Nâng cao hiệu quả sử dụng  phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; tăng cường trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan, trong liên hệ công tác với các cơ quan đơn vị; sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi văn bản, thông tin công việc.

Đồng thời, triển khai hiệu quả, nâng cao kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên ngành như: Phần mềm quản lý kế toán; phần mềm quản lý nhân sự; quản lý tài sản và các phần mềm khác trong công tác chuyên môn, công tác văn phòng. Triển khai ứng dụng chữ ký số trong sử dụng văn bản điện tử;  tiến tới phát hành văn bản điện tử ở một số loại văn bản như giấy mời, lịch công tác, báo cáo…

Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, kế hoạch tập trung duy trì việc cập nhật, thường xuyên các thông tin cung cấp trên Trang thông tin điện tử để kịp thời bổ sung, thay thế; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động mục Hỏi đáp trên Trang thông tin điện tử nhằm tăng cường, trao đổi thông tin kịp thời, rộng rãi cho người dân, doanh nghiệp; duy trì  và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, công tác cải cách hành chính để người dân và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời. Cung cấp thông tin hoạt động của UBND, lãnh đạo UBND tỉnh trên trang thông tin để người dân và doanh nghiệp và các đơn vị biết, theo dõi, xử lý kịp thời.

Kế hoạch cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực như cử công chức, viên chức tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về công nghệ thông tin do các đơn vị chuyên môn tổ chức; phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Một số giải pháp thực hiện kế hoạch như tuyền truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể công chức, viên chức cơ quan về nội dung Kế hoạch thực hiện ứng dụng CNTT năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh, các Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch của cấp trên về ứng dụng CNTT nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi CCVC trong việc thường xuyên ứng dụng CNTT trong thực hiện công tác chuyên môn.

Cùng với đó, hoàn thiện thể chế về hoạt động CNTT trong cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về CNTT, an toàn, bảo mật thông tin cho CCVC cơ quan; tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về công tác bảo mật, quản trị mạng.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: