Thông tin hoạt động Văn phòng UBND tỉnh
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (15/12/2017)
Để trang bị kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, mục tiêu nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đầu mối của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm thực tiễn giữa cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính các cấp; qua đó xây dựng mối quan hệ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Việc tổ chức tập huấn phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả góp phần phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đối tượng tham dự tập huấn có trách nhiệm, nắm vững được các nội dung tập huấn để áp dụng vào công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.

Vĩnh Ái

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: