Thông tin hoạt động Văn phòng UBND tỉnh
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 (22/06/2017)
Ngày 21-6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2017.

 

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý.

Nội dung của Kế hoạch tập trung vào vai trò, trách nhiệm của từng sở, ban, ngành tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, thông qua một số nội dung như: tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho công chức, viên chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; tiếp tục cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; cập nhật thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đảm bảo có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này.

Ngọc Hoàng

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: