Thông tin hoạt động Văn phòng UBND tỉnh
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (30/08/2017)
Chiều 29/8, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan. Đến dự có đồng chí Lê Văn Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5,

 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Phạm Thanh Chung – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Đ/c Phạm Thanh Chung – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mỗi cán bộ đảng viên công chức, viên chức trong cơ quan Văn phòng UBND tỉnh sẽ viết bài thu hoạch về kết quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đồng thời có liên hệ, vận dụng thực tiễn, qua đó là cơ sở để thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. 

Ngọc Hoàng

 

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: