Tin tức nổi bật
Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61% vào cuối năm 2017 (11/07/2017)
Ngày 7-7, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch dạy nghề tỉnh năm 2017. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2017, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt 61%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 45%.

           

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, số lượng tuyển mới đào tạo nghề là 8.000 người, trong đó đào tạo dài hạn 3.000 người; đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn 2.400  người; đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động xã hội 2.600  người. Ngân sách Chương trình mục tiêu Trung ương hỗ trợ để thực hiện kế hoạch này trên 4,8 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quy định, đảm bảo đúng nội dung mục đích và hiệu quả. Đồng thời, hướng dẫn các chỉ tiêu chuyên môn để xây dựng, triển khai thực hiện phương án đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh để các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn, các trung tâm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn quản lý, tổ chức triển khai tốt công tác tuyển sinh, đào tạo nghề, đặc biệt lưu ý đến nhu cầu giải quyết việc làm cho lao động sau khi học nghề đạt hiệu quả cao từ 80% trở lên, đồng thời tăng cường công tác tư vấn học nghề, đẩy mạnh tham gia học nghề đối với các làng nghề truyền thống, xã điểm xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu được giao trong năm 2017.

Mỹ Luận

GIỚI THIỆU PHÚ YÊN

Video clip

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Thư viện ảnh

Liên kết các website