Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (17/05/2018)
Chiều 16/5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến về 9/9 huyện, thị xã, thành phố. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực và đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tại Tỉnh ủy (Điểm cầu trực tuyến chính)

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ tỉnh đến cấp cơ sở đạt nhiều kết quả khả quan. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên và đi vào nền nếp của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị; nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự chuyển biến tích cực, nhất là trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong làm việc. Các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các địa phương và đơn vị..., góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Bên cạnh đó, một số đơn vị trong quá trình triển khai còn mang tính hình thức, chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo; một số cán bộ chủ chốt, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nêu cao trách nhiệm gương mẫu trong học tập và làm theo, thậm chí còn vi phạm đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung cơ bản, cốt lõi, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tạo thành nền nếp, ý thức tự giác về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Phó Bí thư Thương trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc trong trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa rộng khắp…

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: