Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII dự kiến diễn ra từ ngày 12-13/7 (16/05/2018)
Chiều 16/5, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ trì cuộc họp có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Tấn Việt; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Võ Minh Thức; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Cư.

 

Quang cảnh hội nghị liên tịch

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Luân; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Theo Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII sẽ diễn ra trong 2 ngày (12-13/7) tại Hội trường HĐND tỉnh. Tại đây, các đại biểu sẽ nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung 06 tháng cuối năm 2018; tóm tắt kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gởi đến kỳ họp thứ 6; kết luận của chủ tọa tại phiên thảo luận và chất vấn tại kỳ họp thứ 6; các ý kiến trả lời, lời hứa của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017; tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp; các ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình ra kỳ họp thuộc lĩnh vực hoạt động của ban; Ủy ban MTTQVN tỉnh trình bày Thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị đối với HĐND, UBND tỉnh…

Kỳ họp dự kiến thông qua 05 nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; việc giao biên chế công chức… Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian để tiến hành thảo luận; chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm.

Các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với các nội dung, chương trình do HĐND tỉnh dự kiến trong kỳ họp sắp đến. Đồng thời, các đại biểu cũng cho ý kiến các nội dung liên quan về tinh giảm biên chế của tỉnh; vấn đề sữa học đường; tiếp xúc cử tri; dung lượng trình bày các báo cáo…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Tấn Việt đề nghị tất cả các thông tin tại kỳ họp sắp tới phải được công khai minh bạch; cần cân đối thời lượng tổ chức các phiên họp cho phù họp, không nên để thời gian trống hoặc quá kéo dài; các đại biểu tham gia phải nghiên cứu tài liệu đầy đủ để có ý kiến đúng, chính xác; công tác tiếp xúc cử tri cần tổ chức chu đáo, đầy đủ thành phần cử tri. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan chuẩn bị tốt các nội dung đã được phân công để trình ra kỳ họp.

Mỹ Luận