Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ khai thác sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và Doanh nghiệp (13/09/2017)
Ngày 12-9, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để Tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và Doanh nghiệp; nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí: Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Văn phòng các bộ, cơ quan ngang bộ. Về phía tỉnh Phú Yên có lãnh đạo, Văn phòng một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Điểm cầu hội nghị trực tuyến Chính phủ tại tỉnh Phú Yên

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh: Để từng bước xây dựng “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân” một nền hành chính vì nhân dân phục vụ trong hai năm gần đây Chính phủ đã xây dựng Web size tương tác trực tiếp, lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp tại địa chỉ https://nguoidan.chinhphu.vnhttps://doanh nghiệp.chinhphu.vn thông qua đó Chính phủ đã nhận được 3.849 ý kiến của người dân và 1.208 ý kiến của doanh nghiệp liên quan tới các vấn đề bức xúc của xã hội đối với các chính sách về thuế, tín dụng, giải phóng mặt bằng, nhà ở… Chính phủ đã chỉ đạo giải quyết được trên 78% các phản ánh, kiến nghị và đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục xem xét, giải quyết để tạo môi trường đầu tư lành mạnh, hướng tới xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ.

Tại lớp tập huấn, lãnh đạo, Văn phòng các sở, ngành, cơ quan hành chính trong cả nước được hướng dẫn cách tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp chuyển đến cho cơ quan, đơn vị mình giải quyết và trả lời nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch các kết quả xử lý kiến nghị theo từng lĩnh vực kiến nghị… Từng bước hình thành một cơ sở dữ liệu cho phép tổng hợp, thống kê và phân tích tình hình làm cơ sở cho công tác tham mưu tổng hợp xây dựng chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước, hướng tới xây dựng một chính phủ điện tử.

Đối với nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, trên cơ sở Danh mục, chế độ báo cáo đã được hệ thống hóa, các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá, xây dựng, phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo các tiêu chí: Sự cần thiết; tính pháp lý của báo cáo được thực hiện, tần suất báo cáo, kỳ báo cáo, thời điểm lấy số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo, trách nhiệm báo cáo, mức độ và sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thực hiện báo cáo, hình thức, nội dung báo cáo, mẫu, biểu báo cáo… khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình báo cáo. Nhằm xây dựng Hệ thống báo cáo quốc gia đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước./.

 

Ngọc Hoàng

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: