Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Đầu tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo hình thức xã hội hóa (10/08/2018)
UBND tỉnh vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến về một số nội dung liên quan đến việc đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo hình thức xã hội hóa.

Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, triển khai chủ trương của tỉnh xây dựng Đề án nâng hạng Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên hạng I được UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 1528/UBND-ĐTXD ngày 29/3/2018, Sở Y tế đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan xây dựng Đề án, tự nội lực trong ngành y tế và Bệnh viện có thể phấn đấu thực hiện được.

Để Bệnh viện giữ hạng I, đảm bảo chất lượng khám và điều trị bệnh, khắc phục tình trạng quá tải, cần có sự đầu tư mở rộng quy mô giường bệnh và bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại, kết hợp với một số bệnh viện có thương hiệu, uy tín theo kết quả học tập kinh nghiệm mô hình xã hội hóa trong đầu tư bệnh viện tại các tỉnh Bình Định, Đồng Nai và Phú Thọ (tháng 5/2018), bằng cách thực hiện phương án liên doanh, liên kết theo hình thức xã hội hóa thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm đầu mối phối hợp tạo điều kiện cho Nhà đầu tư có năng lực đề xuất xây dựng đề án đầu tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo hình thức xã hội hóa để duy trì thương hiệu và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các ngành liên quan thẩm định đề án, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Về địa điểm đầu tư xây dựng dự án, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Tuy Hòa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh rà soát các vị trí xung quanh Bệnh viện, tính toán các điều kiện cần thiết, phù hợp khi triển khai thực hiện dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo hình thức xã hội hóa.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: