Chính sách mới
HĐND tỉnh: Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN (25/07/2017)
HĐND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với Thanh tra tỉnh: Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm; Được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm; Được trích thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

Đối với thanh tra các sở, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố: Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp đến 2 tỷ đồng/năm; Được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng/năm; Được trích thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 3 tỷ đồng/năm.

Các quy định khác không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư số 327/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh, có hiệu lực từ ngày 01/8/2017.

 

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: