Chính sách mới
HĐND tỉnh: Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (25/07/2017)
HĐND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND về Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân được ban hành mới hoặc thay thế, mức cụ thể như sau: cấp tỉnh: 9.000.000 đồng/văn bản; cấp huyện: 7.000.000 đồng/văn bản; cấp xã: 5.000.000 đồng/văn bản. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ kinh phí không quá 80% định mức phân bổ đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế.

Các quy định không nêu trong Nghị quyết này thực hiện theo Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính và các chế độ quy định hiện hành của nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/7/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2017.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: