Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (10/11/2017)
Ngày 10-11, UBND tỉnh có Công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến nay, kể cả các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả các cuộc kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2016.

Theo đó, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư, được giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm triển khai, những dự án được gia hạn nhiều lần hoặc nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện; khẩn trương hoàn tất thủ tục để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh dừng dự án và thu hồi thông báo chủ trương đầu tư đối với các dự án không chấp hành đúng thời gian cam kết.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh giải quyết những bất cập, vướng mắc ở các địa phương để đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng; xử lý kịp thời, kiên quyết vi phạm của doanh nghiệp trong việc quản lý, sử dụng đất trồng rừng. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với diện tích đã giao cho các doanh nghiệp trồng rừng nhưng chưa sử dụng hoặc sử dụng đạt thấp. Kiểm tra, xử lý đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật đối với vi phạm của Công ty TNHH Bình Nam trong việc tự ý phát dọn và liên kết với hộ dân để trồng rừng khi chưa lập quy hoạch chi tiết, chưa được cho thuê đất tại huyện Sơn Hòa; trường hợp nếu vượt quá thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Đối với UBND các huyện: Đồng Xuân, Sơn Hòa khẩn trương giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất lâm nghiệp giữa doanh nghiệp có dự án trồng rừng với các hộ dân ở địa phương và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ban hành và thực hiện Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc trách nhiệm quản lý. Kiểm tra, giải quyết các vướng mắc trong việc chuyển đổi 10% viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa các hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Đông Hòa khẩn trương xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm nuôi trồng thủy sản và kinh doanh dịch vụ du lịch trái phép tại Vũng Rô.

Ngọc Hoàng

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: