Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Triển khai Kế hoạch thực hiện thỏa thuận về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh (13/11/2017)
Ngày 13-11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, thực hiện lối sống thân thiện với môi trường trên địa bàn tỉnh; chủ động ứng phó với thiên tai, giảm thiệt hại về người và tài sản. Nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu cho bộ máy quản lý các cấp và toàn thể cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực về con người, công nghệ và tài chính để thực hiện và góp phần chuyển đổi nền kinh tế của tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh.

Đồng thời, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, quy chế, chính sách, công khai minh bạch, nhằm giám sát, đánh giá việc thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của toàn thể các sở, ban, ngành từ cấp tỉnh đến cấp huyện, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai kết quả cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 29/12/2015; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh.

Được biết, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đã được các quốc gia thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) tháng 12/2015, là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên quy định trách nhiệm ứng phó với biến đổi khí hậu của tất cả các bên. Trọng tâm của Thỏa thuận Paris là đưa ra các quy định liên quan đến trách nhiệm xây dựng và thực hiện đóng góp do mỗi nước tự quyết định khi tham gia Công ước Paris.

Mỹ Luận

Video clip

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Thư viện ảnh

Liên kết các website