Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục khai thác hải sản bất hợp pháp (12/02/2018)
Ngày 12/2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan củng cố Tổ công tác 689 tỉnh, đảm bảo có sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị địa phương, các cấp, các ngành và các lực lượng có liên quan trong công tác giáo dục, tuyên truyền; làm tốt công tác nắm tình hình, có biện pháp xử lý phù hợp đúng pháp luật để kịp thời giáo dục, răn đe, ngăn chặn tình trạng tàu cá ngư dân ta bị nước ngoài bắt giữ, xử lý. Đồng thời, yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng các tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Kế hoạch đề ra một số nội dung chủ yếu thực hiện như: xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của ngư dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động nghề cá, trong đó có Luật Thủy sản 2017 và khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép)Thực hiện nghiêm tất cả các quy định về quản lý tàu thuyền và các biện pháp bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trên biển và tại các cảng, xử lý các hoạt động khai thác bằng các nghề cấm, ngư cụ cấm sử dụng, khai thác trong vùng cấm, khai thác không báo cáo, các vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, về thuyền trưởng, máy trưởng, đóng sửa tàu thuyền... Rà soát mô hình, tổ chức số lượng cán bộ quản lý cảng cá bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, bố trí lực lượng Thanh tra chuyên ngành thủy sản, Biên phòng thường trực tại các cảng cá để tổ chức kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng; thu nhật ký khai thác, báo cáo khai thác thủy sản; xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác và nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu vào Việt Nam. Ngoài ra, triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá theo hướng tích hợp các thông tin về tàu thuyền, đăng ký, cấp phép tàu cá, hoạt động khai thác, lao động, sản lượng lên bến trong tỉnh.

Mỹ Luận

Video clip

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Thư viện ảnh

Liên kết các website