Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Phê duyệt Báo cáo đánh giác tác động môi trường dự án “Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghệ cao tại Phú Yên” (12/01/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghệ cao tại tỉnh Phú Yên” của Công ty TNHH Trang trại bò sữa Công nghệ cao Phú Yên.

Ảnh minh họa

Theo đó, dự án được triển khai thực hiện tại xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Với tổng diện tích 81,8949ha, bao gồm các hạng mục công trình xây dựng: 01 trung tâm vắt sữa; 15 chuồng trại cho bò sữa và bò tơ thay thế đàn; nhà máy chế biến thức ăn; khu xử lý nước cấp, nước thải; các khu thu gom, quản lý chất thải; Nhà điều hành và khu nghỉ ngơi cho công nhân viên; các công trình phụ trợ: thoát nước, sân đường nội bộ, trạm biến áp 35kV và hệ thống điện…. Đầu tư xây dựng trang trại nuôi 5.000 con bò, trong đó: Có 2.400 con bò sữa, phần còn lại là bò tơ thay thế đàn. Tổng sản lượng sữa tươi nguyên liệu 72 tấn/ngày.

UBND tỉnh yêu cầu chủ dự án có các trách nhiệm lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của dự án để niêm yết công khai theo quy định pháp luật; lập phương án bảo vệ môi trường cho các hạng mục, công trình đã hoàn thành và vận hành chính thức theo tiến độ thực tế, lưu giữ tại cơ sở và là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra; thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường nêu tại Quyết định phê duyệt và các nội dung đã đề xuất trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường để được kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động nếu chủ dự án xử lý chất thải không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường, gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường thì chủ dự án phải tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục và bị xử theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu dự án có những thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh.

Vĩnh Ái

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: