Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Tổ chức chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2018 (13/03/2018)
Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS/KHHGĐ) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa yêu cầu các cấp, các ngành liên quan và địa phương tổ chức chiến dịch truyền thông cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao... và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/bà mẹ trẻ em/Kế hoạch hóa gia đình lưu động cho 31 xã thuộc Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển trong năm 2018.

Miễn phí các khoản thu viện phí trong thời gian triển khai các đợt Chiến dịch trong năm. Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch năm 2018 trên địa bàn tỉnh; theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Sản-Nhi và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp; chuẩn bị tốt các điều kiện về trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc thiết yếu, đội ngũ cán bộ, đảm bảo kinh phí...; đáp ứng đầy đủ các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình để tổ chức triển khai Chiến dịch năm 2018 đạt kết quả cao nhất (trong đó cần tập trung ưu tiên gói dịch vụ KHHGĐ và sàng lọc trước sinh); Chỉ đạo các cơ sở y tế công lập miễn phí các khoản thu viện phí trong thời gian triển khai các đợt Chiến dịch trong năm. Hạn chế đến mức thấp nhất các tai biến có thể xảy ra trong khâu thực hiện kỹ thuật dịch vụ KHHGĐ.

Ban chỉ đạo công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp, chú ý đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, miền núi... để mọi người dân hưởng ứng và tích cực tham gia Chiến dịch. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Ban tổ chức chiến dịch và hỗ trợ kinh phí để triển khai các hoạt động của Chiến dịch.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: