Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư (07/12/2017)
Ngày 7-12, UBND tỉnh có Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp và Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt và triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 (có hiệu lực ngày 01/1/2018) và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở, lành mạnh, đảm bảo mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường, có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững.

Cùng với đó, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai dự án; tiến hành ngay các thủ tục thu hồi đất và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không có khả năng triển khai để chuyển cho các dự án đầu tư mới có hiệu quả hơn. Đồng thời, trong phạm vi thẩm quyền của mình, chủ động tổ chức việc bồi thường, GPMB và giao đất cho chủ đầu tư theo đúng cam kết, đặc biệt là các dự án quy mô lớn mà chủ đầu tư đã sẵn sàng giải ngân thực hiện dự án. Tăng cường công tác kiểm tra sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh những sai phạm trong quá trình triển khai dự án. Kiên quyết thu hồi những Giấy chứng nhận đầu tư của các dự án cố tình kéo dài nhưng không triển khai nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, điều kiện thuận lợi và cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư khác có tiềm lực đầu tư vào tỉnh.

Mặt khác, tiếp tục củng cố và hoàn thiện nội dung và hình thức diễn đàn Cà phê Doanh nhân với Cà phê doanh nhân là sân chơi của doanh nghiệp, do doanh nghiệp vận hành và phát triển. Đồng thời, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ở các địa phương, Hội doanh nghiệp tỉnh thành lập các chi hội doanh nghiệp tại các huyện, thị xã để triển khai và thực hiện diễn đàn Cà phê Doanh nhân nơi có doanh nghiệp đang hoạt động.

Mỹ Luận

Video clip

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: