Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững (13/02/2018)
Nhằm tiếp tục phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; cải thiện đời sống của nông dân, góp phần tăng trưởng kinh tế. Ngày 13/2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giai đoạn 2017-2020.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, duy trì tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2016-2020 tăng từ 3,5-4,0%/năm; giá trị sản phẩm thu được trên đơn vị diện tích đất trồng trọt đạt khoảng 110 triệu đồng/ha/năm (tăng 1,5 lần); giá trị sản phẩm thu được trên đơn vị mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 1,0 tỷ đồng/ha/năm; có trên 57 xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới (chiếm trên 65% tổng số xã) và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 45 triệu đồng/người/năm. Trong đó phấn đấu đến cuối năm 2018 có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 53% tổng số xã)...

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành rà soát, điều chỉnh Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, trên cơ sở đó cập nhật, điều chỉnh kế hoạch tái cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kế hoạch tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giai đoạn 2017-2020. Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện hàng năm, báo cáo về UBND tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá kết quả thực hiện tái cơ cấu của ngành nông nghiệp trên địa bàn quản lý giai đoạn vừa qua và xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp của địa phương giai đoạn 2017-2020 phù hợp với thực tiễn, nhằm đảm bảo các mục tiêu tái cơ cấu của ngành nông nghiệp đến năm 2020; tổng kết, đánh giá các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao trên địa bànđề xuất chính sách hỗ trợ để nhân rộng.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: