Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (16/05/2018)
Ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên về công tác phụ nữ.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể đối với công tác phụ nữ; củng cố, hoàn thiện và đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ các cấp, thực hiện có hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể cần xác định việc quán triệt các nhiệm vụ đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài ở đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh giao Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất, năng lực công tác; nhiệt tình, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm; giỏi vận động phụ nữ; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thi kỳ đy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đt nưc giai đoạn đến năm 2020. Nâng cao chất lượng hoạt động của CLB nữ doanh nhân để sớm thành lập Hội nữ doanh nhân vào năm 2020. Phối hợp các ngành liên quan xây dựng Đề án thành lập Hội Nữ trí thức hoặc nữ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh vào năm 2021.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò chủ động trong tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ; giúp phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn, khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp.

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: