Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật (06/12/2017)
Nhằm hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện tổ chức bán đấu giá theo quy định pháp luật. UBND tỉnh ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng tổ chức đấu giá khu đất B3 tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, diện tích dự kiến thu hồi: 5,26ha. Loại đất, đối tượng dự kiến thu hồi đất là đất rừng sản xuất. Việc tổ chức thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, tạo sự đồng thuận và kịp thời theo quy định pháp luật đất đai hiện hành. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật, xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ đề nghị thu hồi đất, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tham mưu Quyết định thu hồi đất và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật hiện hành. Phối hợp UBND xã Bình Kiến công khai kế hoạch thu hồi đất, thông báo thu hồi đất, triển khai thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và các nội dung khác có liên quan theo quy định. Sau khi hoàn thành các thủ tục, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thu hồi đất và tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong khu vực thu hồi đất có trách nhiệm phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Bình Kiến thc hin việc điu tra, khảo sát, đo đạc xác đnh din tích đt, thống kê nhà ở, tài sn khác gn liền vi đt đlp phương án bi thưng, htrợ, tái định cư. Trưng hp tchc, hgia đình, cá nhân không chp hành việc điu tra, kho sát, đo đạc xác định din tích đt, thng kê nhà ở, tài sn khác gn lin vi đt thì Nhà nưc trin khai kiểm đếm bắt buc theo quy đnh pháp lut./.

Vĩnh Ái

Video clip

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: