Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (15/06/2017)
Ngày 14-6, UBND tỉnh có Công văn yêu cầu các sở, ngành; địa phương liên quan Phối hợp triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm phối hợp thực hiện: Vận động, hướng dẫn nhân dân tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp;  Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tích cực hưởng ứng thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản, thúc đẩy tiêu thụ nông sản hàng hóa của nông dân; hỗ trợ phát triển các hình thức xã hội hóa đầu tư vào ngành để huy động nguồn lực xã hội cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ, xây dựng mỗi làng một sản phẩm; Chấp hành tốt chế độ báo cáo định kỳ đã quy định tại Kế hoạch số 91/KH-UBND của UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng đề án thực hiện nhiệm vụ:“Dồn điền đổi thửa” phù hợp với điều kiện của từng địa phương trong tỉnh, để thúc đẩy thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh.

Các sở, ngành phụ trách từng tiêu chí xây dựng hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện bộ tiêu chí xã, huyện nông thôn mới. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chương trình, nhất là tại 11 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng không giữ vững 19/19 tiêu chí, yêu cầu xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí cụ thể đối với các tiêu chí không giữ vững và cam kết thời gian hoàn thành đối với các tiêu chí trên.

Bên cạnh đó, phối hợp Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh chấp hành nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh; nhất là chế độ báo cáo, cung cấp thông tin về chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về nội dung, ý nghĩa và mục đích của việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên chỉ đạo và lồng ghép các nguồn lực cho 02 Chương trình lớn của ngành là: (i). Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, (ii) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo định kỳ kết quả thực hiện tái cơ cấu Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT; kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ, giải quyết.

Vĩnh Ái

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: