Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Tập trung chỉ đạo duy trì, nâng cao các Tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới (01/06/2018)
Ngày 31/5, UBND tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo duy trì, nâng cao các Tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã thành phố tập trung cao hơn nữa trong kiểm tra giám sát và xử lý tồn tại, hạn chế việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các xã đã đạt chuẩn, phấn đấu đến cuối năm 2018 có 100% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giữ vững 19/19 tiêu chí; thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, có giải pháp và thời gian cụ thể để đạt được các chỉ tiêu, tiêu chí không giữ vững. Đồng thời, xây dựng kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nhằm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 530 của UBND tỉnh ban hành tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 tỉnh.

Các sở, ngành được phân công phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chíVăn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các khó khăn vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình của các địa phương trong phạm vi đơn vị mình phụ trách.

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: