Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản năm 2018 (06/12/2017)
Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, hạn chế thiệt hại cho người nuôi, UBND tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch số 201/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người nuôi, các cấp chính quyền trong phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản. Đồng thời, chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; hạn chế tối đa thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh từ tỉnh đến cơ sở, phát hiện sớm chính xác, kịp thời tình hình dịch bệnh. Từng bước bao vây, khống chế các bệnh nguy hiểm trên các đối tượng thủy sản, nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững. Phân tích, đánh giá chất lượng nước, nguồn cấp và nguồn thải tại khu vực có liên quan đến hoạt động nuôi trồng thủy sản thuộc các vùng nuôi và các đối tượng nuôi đặc thù của tỉnh. Thông báo, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất, hạn chế nguy cơ dịch bệnh do môi trường.

Kế hoạch đưa ra một số nội dung triển khai thực hiện đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến về Luật Thú y; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh; các kỹ thuật, kinh nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi đến tất cả các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức của người nuôi về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền trước mùa vụ nuôi và khi có dịch bệnh xảy ra. Xác định quan điểm phòng chống dịch bệnh thủy sản, phòng là chính, áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp, có sự tham gia phối hợp và chia sẻ thông tin của nhiều đơn vị liên quan nhất là người nuôi. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động người nuôi tự giác, tích cực báo cáo dịch bệnh, tham gia phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản, có ý thức cao trong việc ngăn ngừa lây lan dịch, bệnh khi có bệnh xảy ra. Thực hiện lấy mẫu nước tại khu vực có liên quan đến hoạt động nuôi trồng thủy sản thuộc các vùng nuôi và các đối tượng nuôi đặc thù của tỉnh, phân tích, đánh giá các thông số thủy lý, thủy hóa và thủy sinh. Thông báo, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất, hạn chế thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản do môi trường, dịch bệnh gây ra. Cụ thể:

Thời gian thực hiện: Thu mẫu quan trắc định kỳ từ 02/2018 đến tháng 11/2018. Thu mẫu đột xuất khi cần thiết, khi được thông tin vùng nuôi xảy ra sự cố môi trường.  Tần suất thu mẫu: Định kỳ 02 lần/tháng. Địa điểm thu mẫu quan trắc: Tại các vùng nước đại diện thuộc đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, hạ lưu sông Bàn Thạch và nước ao nuôi đại diện.Kiểm tra các thông số: Nhiệt độ, Oxy hòa tan, màu nước, độ mặn, độ pH, độ trong, độ kiềm, Fe, NH3, NO2, PO4-P,  H2S, TSS (tổng chất rắn lơ lửng), COD, Vibrio tổng số, Vibrio parahaemolyticus và Coliforms (14 chỉ tiêu hóa lý & 03 chỉ tiêu vi sinh).

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2018 theo đúng quy định./.

Vĩnh Ái

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: