Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Phối hợp thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản (13/03/2018)
Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản gắn với việc triển khai có hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng dự thảo cho UBND tỉnh Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản giữa UBND tỉnh với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo của tỉnh. Tiếp tục phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản, Chỉ thị 02/CT-UB ngày 09/3/1998 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng sử dụng xung điện, chất nổ, ngư cụ cấm, nghề cấm và khai thác các loài trong danh mục cấm.

Song song với đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản; thực hiện hành động thả bổ sung giống các loài thủy sản bản địa nguy cấp, quý, hiếm vào vùng nước tự nhiên gắn với các ngày lễ, sự kiện của ngành Thủy sản. Đồng thời, triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp khai thác thủy sản vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường như: Sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản tại vùng nước ngọt, vùng cửa sông, cửa biển, vùng biển ven bờ.

UBND tỉnh cũng đề nghị Hội, đoàn thể của tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến các kiến thức nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng giá trị các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cộng đồng người dân trong việc tham gia bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

Ngọc Hoàng

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: