Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (17/07/2017)
Ngày 17-7, UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, nội dung phối hợp của Quy chế gồm: (1) Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan về việc: xác nhận tiếp nhận hồ sơ và thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động BHĐC; thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về BHĐC; nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo của doanh nghiệp BHĐC. (2) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với hoạt động BHĐC cho các doanh nghiệp, người tham gia BHĐC và người dân trên địa bàn tỉnh. (3) Phân công cán bộ lãnh đạo, công chức tại từng cơ quan làm đầu mối liên hệ, phối hợp thực hiện Quy chế này, thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về công tác quản lý hoạt động BHĐC thuộc phạm vi thẩm quyền và địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. (4) Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát hoạt động BHĐC; phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động BHĐC theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. (5) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động BHĐC trên địa bàn tỉnh. (6) Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động BHĐC; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, quy chế phối hợp quản lý hoạt động BHĐC cho phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động BHĐC trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người tham gia hoạt động BHĐC trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật. Thực hiện thủ tục hành chính đối với hoạt động BHĐC theo quy định. Thường xuyên cập nhật danh sách doanh nghiệp BHĐC trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động BHĐC theo giấy chứng nhận BHĐC được Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cấp; nội dung thông báo hoạt động BHĐC trên địa bàn; việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về BHĐC; việc tạm ngừng, chấm dứt hoạt động BHĐC. Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất từng vụ việc theo đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh; xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động BHĐC theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp BHĐC, người tham gia BHĐC theo quy định. Phối hợp, thông tin đến các cơ quan liên quan để chủ động xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động BHĐC.

Mỹ Luận

Video clip

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Thư viện ảnh

Liên kết các website