Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Kiểm tra, rà soát biển hiệu, bảng quảng cáo thương mại ngoài trời (14/03/2018)
Ngày 13/3, UBND tỉnh có Văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát biển hiệu, bảng quảng cáo thương mại ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung kiểm tra việc lắp đặt, xây dựng, kiểm duyệt nội dung quảng cáo trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức phù hợp các quy định của pháp luật về quảng cáo để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức và người dân.

Đồng thời, có kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn việc lắp đặt, xây dựng, kiểm duyệt nội dung quảng cáo tại địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định của pháp luật về quảng cáo và kịp thời báo cáo UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả về UBND tỉnh đầu tháng 4.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, lấy ý kiến UBND cấp huyện để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và tình hình triển khai thực tế ở địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương về chuyên môn và việc phối hợp giữa Sở với địa phương trong việc thực hiện trách nhiệm kiểm tra, xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý.

Đối với các bảng quảng cáo có vị trí, kích thước không phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn, nội dung chưa được kiểm duyệt: UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các ngành chức năng, địa phương liên quan làm việc với chủ sở hữu và kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành đối với bảng quảng cáo đứng độc lập; đối với các bảng quảng cáo gắn, ốp vào công trình có sẵn, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, làm việc với các trường hợp có vi phạm để có hướng xử lý, khắc phục; thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 31/12/2018.

Mỹ Luận

Video clip

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Thư viện ảnh

Liên kết các website