Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc khai thác cát VLXD thông thường sông Đà Rằng (13/09/2017)
Ngày 12-9, UBND tỉnh có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến tại cuộc họp bàn về việc khai thác cát VLXD thông thường sông Đà Rằng, thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa để phục vụ dự án Hạ tầng Khu tái định cư Hòa Tâm.

Theo hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt, nguồn vật liệu cát để thi công dự án Hạ tầng Khu tái định cư Hòa Tâm được khai thác từ mỏ cát VLXD thông thường sông Đà Rằng, thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, đây là mỏ cát chỉ phục vụ cho dự án Hạ tầng Khu tái định cư Hòa Tâm, không vì mục đích kinh doanh, đã được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên (Chủ đầu tư) và Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản) đã có sự phối hợp chưa tốt; việc Tổng Công ty Cổ phần Thành Trung (đơn vị thi công) tiến hành lập thủ tục khai thác khoáng sản mỏ cát chỉ để phục vụ cho dự án Hạ tầng Khu tái định cư Hòa Tâm nêu trên là chưa phù hợp, gây hiểu lầm cho địa phương và nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên kiểm điểm nghiêm túc trong việc chậm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong bước thủ tục khai thác mỏ cát VLXD thông thường sông Đà Rằng, thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa để phục vụ cho dự án Hạ tầng Khu tái định cư Hòa Tâm. Tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên lập thủ tục khai thác cát phục vụ dự án, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án Hạ tầng Khu tái định cư Hòa Tâm, là dự án lớn, dự án quan trọng của tỉnh.

Để bảo đảm tiến độ thi công hoàn thành dự án Hạ tầng Khu tái định cư Hòa Tâm trong năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tổng hợp toàn bộ quá trình thực hiện dự án này (từ khi chấp thuận chủ trương, lập hồ sơ thiết kế, tổ chức đấu thầu,…); đồng thời, làm rõ việc bổ sung hạng mục mỏ cát VLXD thông thường sông Đà Rằng, thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa; có báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/9/2017 để được hướng dẫn hoàn tất thủ tục đăng ký khai thác mỏ cát nêu trên theo điểm a, khoản 2, Điều 64 Luật Khoáng sản 2010.

Các chi phí phát sinh thực tế đến việc khai thác cát phục vụ cho dự án Hạ tầng Khu tái định cư Hòa Tâm được tính vào tổng mức đầu tư của dự án theo đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hiện hành.

Thông báo kết luận cũng nêu rõ, vừa qua, nhằm triển khai thực hiện Công văn số 1421/BXD-VLXD ngày 22/6/2017 của Bộ Xây dựng về tình hình cung cầu sử dụng cát xây dựng và các giải pháp tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên; Sở Xây dựng đã có các Báo cáo: số 228/BC-SXD ngày 31/7/2017; số 170/BC-SXD ngày 20/6/2017 tham mưu đề xuất UBND tỉnh có Công văn số 4423/UBND-ĐTXD ngày 14/8/2017 về việc hạn chế sử dụng cát VLXD thông thường đủ tiêu chuẩn xây dựng để san lấp mặt bằng. Xét thấy, nội dung văn bản chỉ đạo nêu trên là không sát với tình hình thực tế, chưa đưa ra lộ trình hạn chế dần việc sử dụng cát tự nhiên để san lấp mặt bằng và các giải pháp vật liệu khác thay thế cát tự nhiên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh văn bản dừng triển khai thực hiện Công văn số 4423/UBND-ĐTXD ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh; thời gian thực hiện hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/9/2017.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trong công tác tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương trên phạm vi toàn tỉnh; giải trình làm rõ về trách nhiệm trong việc tham mưu ban hành Công văn số 4423/UBND-ĐTXD ngày 14/8/2017, trong đó có nội dung: “tuyệt đối không sử dụng cát đổ bê tông, xây, tô để san lấp mặt bằng, nền công trình”, “nghiêm cấm các Chủ đầu tư sử dụng cát đổ bê tông, xây, tô để san lấp mặt bằng, nền công trình”, nêu rõ tại sao căn cứ Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 15/6/2017 của Văn phòng Chính phủ trong khi Thông báo này không gửi tỉnh Phú Yên và tác động của chỉ đạo này đối với việc triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: