Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Kế hoạch xuất bản tờ gấp hỗ trợ truyền thông công tác kiểm soát TTHC (17/04/2018)
Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch xuất bản tờ gấp hỗ trợ truyền thông công tác kiểm soát TTHC năm 2018.

Kế hoạch xuất bản tờ gấp hỗ trợ truyền thông công tác kiểm soát TTHC nhằm tuyên truyền để tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã được các sở, ngành và địa phương triển khai tại địa chỉ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn; góp phần thúc đẩy sự công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, yêu cầu việc in tờ gấp pháp luật đảm bảo tuân thủ quy định về xuất bản tài liệu không kinh doanh; việc xây dựng nội dung và phát hành tờ gấp đảm bảo phù hợp, đúng đối tượng.

Đối tượng cấp phát là cán bộ, công chức và người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tìm hiểu về thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp sẽ cấp phát đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 19 sở, ban, ngành, 09 huyện, thị xã, thành phố và 112 xã, phường, thị trấn.

Văn phòng UBND tỉnh giao các đơn vị trực thuộc tổ chức soạn thảo nội dung tờ gấp, xin giấy phép xuất bản theo quy định, trước khi tổ chức in ấn tờ gấp cấp phát đến các đối tượng./.

Vĩnh Ái

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: