Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng (13/09/2017)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 2 năm 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, thông qua các hoạt động kỷ niệm tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo kế hoạch, trong năm 2017, một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng được tổ chức như: Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017); Kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947-10/2017). Năm 2018, tổ chức Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và  nổi dậy Xuân Mậu Thân- 1968; Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” (24/2/1848 – 24/2/2018); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908 – 03/12/2018)

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước và các hình thức kỷ niệm phù hợp, thiết thực để chào mừng kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 2 năm 2017 – 2018; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc ở vùng núi, vùng căn cứ cách mạng và các đối tượng chính sách.

Mỹ Luận

Video clip

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Thư viện ảnh

Liên kết các website